Lær mer om

Lær mer om lønnsarter

I denne saken vil vi gå gjennom hvordan du jobber med lønnsarter i 24SevenOffice. Lønnsart registeret bruker tilsvarende logikk som skatteetaten for å kontrollere gyldige inntektskombinasjonene.

 1. Gå til Administrasjon→Innstillinger og klikk på fanen lønnsarter. Lønnsartregisteret er en samling av alle tilgjengelige lønnsarter som benyttes. Du kan opprette nye lønnsarter, endre lønnsarter eller kopiere lønnsarter.

 2. Øverste del består av en filter / søke seksjon for å finne frem i registret. Dersom man er ute etter en spesiell kombinasjon av en lønnsart angis dette og systemet viser deg de lønnsartene som matcher søket. 
 3. Klikk på en lønnsart for å se egenskapene. Standard lønnsarter er definert av 24SevenOffice basert på et standard oppsett som passer for de fleste kunder.
 4. Opprett ny lønnsart ved å klikke på “Ny lønnsart"-knappen. Ved lagring av lønnsart vil lønnsarten bli validert mot gyldige inntektskombinasjoner. En feilmelding vil vises dersom man oppretter en ugyldig lønnsart.
 5. I Lønnsart registeret kan man velge 3 prikker og kopiere en lønnsart. Det samme kan man gjøre fra en lønnsart for å lage en kopi. Kopien kan endres i henhold til behovet. 
 6. Nedtrekkslister på en lønnsart er bygget opp etter samme retningslinjer som gyldige inntektskombinasjoner hos skatteetaten.
  1. Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fordel, lønnsbeskrivelse, Inntjening Forhold, Persontype og antall følger retningslinjer for gyldige kombinasjoner. 
  2. Eksempelvis kan man la beskrivelse stå tom, velge en persontype og se hvilke beskrivelser som er tilgjengelig. 
  3. Tilgjengelig varianter av  Persontype: 
  4. Tilgjengelig beskrivelser av Inntjeningsforhold:

Kunden er selv ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse rundt innrapportering til A-ordningen. Skatteetaten har ikke et forhold til lønnsarter, men forholder seg til gyldige inntektskombinasjoner. Det er derfor viktig at du vet hvordan en lønnsart skal defineres basert på type lønn du kjører. Det finnes flere gode oppslag muligheter, blant annet Sticos og Dib. 

Lønnsart egenskaper

Eksempel nedenfor er lønnsart 103 “Overtid 100%” Legg merke til at man kan kopiere denne lønnsarten og blant annet endre formel for beregning eller andre egenskaper. 

 • På standard lønnsarter er det noen felter man ikke kan endre. Dersom man trenger å endre disse må man lage en kopi, da vil egenskapene åpnes og du kan definere dem fritt.
 • Når man skal jobbe med lønnsarter kreves det innsikt i kravene satt hos skatteetaten til hvordan en post skal innrapporteres. 

Lønnsart grupper

Lønnsartens egenskaper er gruppert visuelt for å kategorisere feltene. Se beskrivelse av kategoriene og hvilke felter som inngår.

Lønnsarten - Generelt

 • Lønnsart nummer og navn er en standard som vises øverst. Disse kan overstyres i feltene under for å koble sammen 3. part systemer eller benytte nye koder eller navn på lønnsartene.
 • Navn, egendefinert. Brukes på lønnsslipper og ved lønnsrapportering, samt rapporter som inneholder lønnsart.
 • Kode, egendefinert. Kan brukes for å angi nye koder eller for å knytte sammen med 3. part systemer slik at nummeret er likt i eksternt system og 24Sevenoffice. 
 • Sats. Standardsats på en lønnsart. Vises som et forslag når man skal rapportere lønn. Denne kan alltid overstyres ved lønnsrapportering.
 • Prosent. Prosent av sats som benyttes som forslag på sats. 
 • Antall type. Normalt så er det kun 1 antall type, eksempelvis timer, måneder, kalenderdager, etc.. Noen lønnsarter kan ha flere typer der man kan angi typen som skal brukes i beregningen. Et eksempel på dette er 261 . Trekk i lønn for syk. Må både angi antall og type.

Lønnsarten - Regnskap

 • Konto. konto for postering til lønn og hovedbok i regnskap.
 • Motkonto.  Der motkonto er blank er 2400 motkonto og påvirker derfor utbetaling av lønn mot reskontro.
 • Trekk. type skattebehandling. Lønnsartene 881 og 882 benyttes for å skille på tabell og prosenttrekk.
 • Arbeidsgiveravgift. Hvorvidt lønnsarten skal beregne aga.
 • Ferie. Utløser lønnsarten feriepenger ja eller nei.
 • Utbetales. Om utbetales er aktivert er motkonto alltid 2400 selv om denne ikke vises i motkonto feltet. 
 • Utbetalt i annet system. Benyttes dersom lønnsarten eller lønnsposten er utbetalt utenfor lønnskjøring og kun postering skal skje, ikke utbetaling. 
 • Negativ. Styrer minus fortegnet på sats, når man rapporterer lønn. Benyttes på trekk lønnsarter.

Lønnsarten - A-melding

 • Lønnsbeskrivelse. Inntektbeskrivelse som er påkrevd i A02.
 • fordel.  Naturalytelse, kontantytelse eller utgiftsgodtgjørelse.  
 • Fradrag. Fradragbeskrivelse som er påkrevd i A02
 • Inntjeningsforhold. Tilleggsinformasjon i A02. Blank ut fordel. Juster skatt og aga for å se hvilke tilleggsinformasjon som er tilgjengelig. 24SevenOffice benytter samme validering på gyldige inntektskombinasjoner som skatteetaten. Derfor vil man se at innholdet i nedtrekkslistene varierer. 
 • Persontype. Tilleggsinformasjon, samme logikk som inntjeningsforhold.
 • Rapportere antall i A02. Angi om antall skal med i A02.
 • Angi 0 som verdi i A02. Sett antall = 0 i A02.
 • Lott og Part antall dager

Lønnsarten - A-melding

 • Tillat egenrapportering. Inntektbeskrivelse som er påkrevd i A02.
 • Skjul fra liste. Deaktivering av lønnsart slik at den ikke kan brukes til å rapportere lønn. 
 • Gjør notat obligatorisk. Krever en kommentar i notatfeltet når man rapporterer lønn. Ikke mulig å sette denne egenskapen på nye lønnsarter eller kopier.
 • Vis på lønnsslipp. Velg om lønnsart skal vises på lønnsslippen.
 • Arbeidstype. Dersom man bruker 24Sevenoffice timeføring som er koblet til prosjekt kan man koble en lønnsart til en arbeidstype. Dette brukes for å overføre timer fra 24SevenOffice Prosjekt/timer til lønnskjøring. Nb. Husk å gå til Ansatte→Ansattliste→Flere handlinger→Koble ansatte for å ta i bruk denne importen.
 • Pensjon FNO. Dette styrer hvordan inntektene plasseres i FNO rapporten. Det er 2 kolonner i FNO "Periode Lønn" og “Tilleggslønn” som benytter oppsettet fra lønnsarten.
 • Pensjon. Pensjonsgivende lønnsarter må markeres.
 • Fagforening. Lønnsarter som påvirker beregning av fagforeningskontingent må markeres.
 • Inntektsmelding. Grunnlaget for beregning av lønn ved søknad om refusjon hos skatteetaten.

Lønnsarten - Formler

 • Formel. Det finnes ca. 10 formler som kan benyttes på ulike lønnsarter. Formlene er koblet til lønnsartene og kun de som er mulig å bruke vises i listen. Ved kopiering av en lønnsart kan man endre formel og parametere for å oppnå en annen beregning.
 • Parametere. Parametere er input til formler og brukes i beregning. Det kan være flere parametere på en lønnsart.
 • Prosentfaktor. Dette er et eksempel på en parameter der man kan styre beregning. Eksempelvis kan man sette 140 i prosentfaktor dersom man skal støtte lovkravet til minimum 40% overtid.