Lær mer om

Lær mer om lønnsstige

I denne saken går vi gjennom hvordan du setter opp lønnsstige i 24SevenOffice Lønn. Lønnsstige er en modell for lønnsøkning basert på hvor lenge en ansatt har jobbet i selskapet, eller fra en gitt dato.

 1. For å aktivere lønnsstige går til Administrasjon - Innstillinger - Diverse innstillinger og huk av for Lønnsstige.
  Når du har huket av for Lønnsstige og trykket på Lagre, vil det komme frem en ny fane i toppmenyen under Innstillinger. Lønnsstige blir også tilgjengelig i Hovedmenyen - Ansatte - Lønnsstige.

 2. Opprett lønnsstiger ved å trykke deg inn på Lønnsstige i toppmenyen. Gi stigen et navn og velg lønnstype, her kan du velge timelønn eller månedslønn.

 3. Opprett stegene i lønnsstigen. Dette gjør du ved å trykke på Steg helt til høyre i raden på Lønnsstigen.

 4. Trykk så på Legg til Trinn. Måneder viser til antall måneder trinnet skal vare. Beløp viser til beløpet. Det er viktig å velge antall måneder som kvalifiserer til neste trinn.

  Eksempelet nedenfor viser at man har standard timesats de første 12 månedene, deretter et påslag på 20 kr. de neste 12 påfølgende måneder etc.
 5. Sett så startverdi for de ansatte. Standard dato stigen gjelder fra er ansiennitetsdato som ligger på ansattkortet. Man kan også overstyre når stigen skal gjelde fra.

  Trykk inn på Lønnsstige per ansatt.


 6. Når du trykker deg inn på "lønnsstige pr. ansatt” kan du søke på lønnsstige kun for dem med timelønn, kun for dem med månedslønn, eller la være å velge lønnstype, og få frem alle ansatte. 7. For å angi startverdier huk av boksen for angi startverdier. Deretter legg inn lønnsstige, steg og evt. dato stigen gjelder fra.


 8. Når man så trykke Lager vil man få frem oversikt over dato neste trinn gjelder fra, og status i prosent til man avanserer til neste steg i lønnsstigen.  Når man trykker Lagre i dette steget på lønnsstigen for Månedslønnede vil man få opp et nytt informasjonsvindu. Her trykker man Ja om man ønsker å opprette lønnsposter på de ansatte. Det er lønnsart 148 - Faste tillegg som trigges, og vil legge seg som en fast post på de ansatte. 

  Denne lønnsposten vil komme med på lønnskjøringer helt til den blir avsluttet.


 9. Man får opp varsel når ansatte avanserer til neste trinn i lønnsstigen. Varselet vises i oversikten over Lønnsstige per ansatt.Status over prosent vil også da stå på 100%. Trykk så på Oppdater alle for å aktivere neste steg.


  Et nytt vindu kommer frem med oversikt over ansatte det blir gjort endringer på, trykk så Lagre.

 10. Når man legger på lønnspost for timelønn får man se hvilket tillegg den ansatte har basert på lønnsstigen.


  På ansatte med månedslønn vil det ligge en fast lønnspost - lønnsart 148 Lønnsstige månedslønnet 11. ansattkortet - Ansattforhold - Lønnsinformasjon ser man oversikt over lønnsstige, steg og sats. Her kan man også se historikk.