Lær mer om

Lær mer om lagerverdi

Her viser vi hvordan man kan genererer en rapport som gir totalverdien på lageret til enhver tid

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Du kan velge å sortere på produktnavn, lagerplassering, leverandør eller kategori. Du finner denne modulen ved å søke på "lagerverdi" fra forstørrelsesglasset på hovedsiden. 

Når du har fått opp rapporten for lagerverdi, vil du se en oversikt over lagerplassering, produktnummer, produktnavn, innpris, vektet innpris, verdi og lagerverdi. Under oppsummeringen i bunnen finner du totalverdi, total lagerverdi, antall produkter og totalt antall.

Forskjellen mellom total verdi og total lagerverdi:

Total verdi = Antall * Innpris

Lagerverdi = Antall * Vektet innpris

NB! Vektet innpris vil si at innprisen på produktene dine vil blir justert i henhold til om innprisen er variabel ved bestillinger gjort via bestillingsmodulen.

Eksempel: Innprisen på produkt A er satt til kr. 100 og du har 2 enheter på lager. Du gjør så en bestilling på produkt A på 1 ekstra enhet til innkjøpspris a kr 70. I det du oppdaterer lageret ditt via varemottak i bestillingsmodulen vil innprisen på produkt A endre seg til kr. 90

Forklaring: (eksisterende verdi + verdi av mottak ) / totalt antall etter mottak. Altså: ((100 * 2) + (70 * 1)) / (2 + 1) = 90