Lær mer om

Lær mer om Lott og hyre, fartøy, sjømannsfradrag og antall dager ombord

I denne saken går vi gjennom hvordan du bruker lønnsartene for Lott og Hyre og hvordan de påvirker A-melding.

Lott eller part

Oppgi lott eller part i fiske og fangst. Gjelder både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør. 24SevenOffice har 2 lønnsarter som er definert på samme måte. Dersom man ønsker å skille på bruk eller benytte ulike egenskaper kan man bruke begge lønnsartene under.

Forskudd (LA 170 - Lott)

Etter tariffene skal det betales et forskudd til mannskapet i hver måned i perioden mellom lottoppgjørene. Dette utbetales selv om båten ikke er i fiske. Forskuddet avregnes så senere i lottoppgjøret. Forskudd skal rapporteres i den kalendermåneden de utbetales.

Lottoppgjør (LA 171 - Ny forskudd lott)

I fiske- og fangstnæringen er det vanlig med lottoppgjør en til to ganger i året. Avlønning av mannskapet kan for eksempel skje i juli måned for første halvår og i desember/januar for andre halvår

Hvordan sendes Lott til A-ordningen:

Hyretillegg

Hyre er sjømanns ordet for lønn, altså betaling for mannskap, offiserer og skipsfører om bord på et fartøy. Uttrykket brukes også for å si at en har fått jobb på en båt. LA 172 og 173 er like bortsett fra arbeidsgiveravgift, se eksempel under. 

Forskudd (LA 172 - Hyre Mannskap fiske)

Forskudd (LA 173 - Hyre ikke fiske (støtte mannskap))

Fartøy

Dersom man er på et skip eller en boreplattform kan det være et krav for å spesifisere hvilke fartøy man tilhører. 

 1. Gå til Administrasjon→Innstillinger→Diverse innstillinger→Aktiver Fartøy.
 2. En ny fane “Fartøy”vises under innstillinger.
 3. Opprette nytt fartøy ved å klikke på Legg til.

 4.  Knytt fartøyet til den ansatte via tilleggsopplysninger→Fartøy.
 5. Husk å angi startdato da denne brukes for å bli inkludert i A-melding. Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfartsfartøy

Hyre av denne typen krever tilleggsinformasjonen “hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy” 

 1. Opprett en ny lønnsart. Klikk på ny lønnsart eller kopier en lønnsart som ligner, eksempel 172. 
 2. Velg inntjening forhold “hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy”. Legg merke til at nedtrekkslistene i lønnsartregisteret er dynamisk bygd opp etter samme validering som skatteetaten for lovlige verdier. Det kan derfor være at du må ta bort beskrivelse og fordel for å legge på korrekte egenskaper etter at inntjening forhold er valgt.
 3. Velg fordel og lønnsbeskrivelse som gjenspeiler lønnen du skal dekke.
 4. Eksempel på hvordan dette kan se ut i A-melding:

Sjømannsfradrag og antall dager om bord

Sjøfolk som er til sjøs på skip i fart minst 130 dager i inntektsåret, har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense.

Fradraget vil innrapporteres av arbeidsgiver dersom kravet på minimum 130 dager til sjøs på skip i fart er oppfylt for inntektsåret. for 2023 er fradraget øvre grense kr. 83000

 1. Gå til ansatt→skattekort→Skatt og avgiftsregel. Velg Sjømannsfradrag. Dette vil da komme med i A-meldingen på de inntektene som skal gjelde som grunnlaget for fradraget.

 2. For å rapportere “antall dager ombord” må lønnsart 147 - Sjømannsfradrag benyttes. Lønnsarten har kun som hensikt å informere A-ordningen om antall dager. I A02 vil informasjonen se slik ut: