Lær mer om

Lær mer om Nettolønn

I denne saken går vi gjennom hvordan du kan bruke lønnsmodulen til ansatte som er på nettolønn og hvordan dette innrapporteres i A-meldingen

Hva er Nettolønn

En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke all skatt og alle avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. 

Aktivering av Nettolønn

Det er ingen egen aktivering av Nettolønn i lønnsmodulen. Men det er noen gjøremål før man kan ta det i bruk:

Lønnsarter for Nettolønn

LA 895 Nettolønn

Det finnes en standard lønnsart for Nettolønn «895 - Nettolønn». Dette er en kontantytelse. LA 895 er tagget sentralt i lønnsart registeret med skatte og avgiftsregel «Nettolønn». Her er en oversikt over hvordan man skal opprette lønnsarter etter behov.

 • Lag en kopi av LA 895. Benytte kodespeilet til Altinn eller andre definisjoner på hvilke egenskaper lønnsarten skal ha. Lønnsart registeret i 24Sevenoffice er konstruert slik at man ikke kan lage en lønnsart som ikke samsvarer med kodespeilet til Altinn.
 • Vis ekstra filter i lønnsart registeret og velg skatte og avgiftsregel «Nettolønn». Da får man en oversikt over alle lønnsartene som er opprettet som Nettolønn og som blir innrapportert i A-melding som Nettolønn

LA 896 Nettolønn naturalytelse.

 • Følg samme oppskriften som LA 895

 

LA 897 Nettolønn oppgrossing.

 • Oppgrossing beløp må hentes fra skatteetatens kalkulator for Nettolønn. LA 897 har inntektsbeskrivelse «Beregnet skatt»

Skatteberegning eller oppgrossing av Nettolønn

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å grosse opp nettolønnen slik at forskuddstrekket er i henhold til regelverket for Nettolønn. Det finnes en skattekalkulator på Altinn som gjør beregningen for deg og som må brukes til dette formålet.

 • Alle lønnsarter med Nettolønn er tagget som skatte = «Ingen skatt»
 • Lønnsarten «LA 883 Nettolønn trekk». LA 883 brukes da manuelt i lønnskjøring for å sette skatten for Nettolønn. Lønnsarten vil da danne grunnlag for summering av forskuddstrekket i A-melding.
 • Skattekalkulatoren finnes på https://nettoloenn.app.skatteetaten.no/

Hvordan håndtere fri bil på ansatte med Nettolønn ordning.

På ansattekortet kan man sette skatte og avgiftsregel «Nettolønn». Dersom man da har fri bil vil dette legge seg riktig i A-meldingen.

Arbeidsgiveravgift av Nettolønn

24Sevenoffice har 2 muligheter for beregning av AGA:

 1. Som standard baserer lønn seg på den sonen/virksomheten man tilhører.
 2. Eller man kan på ansattkortetArbeidsforholdLønnsinformasjon sette 7% AGA på all lønn. Denne innstillingen overstyrer all lønn på den ansattes del av arbeidsgiveravgiften.

NB. Det presiseres at 7% gjelder ansatte fra USA og Canada som har CoC men ikke fullt fritatt fra norsk trygd. 

 

Linker til regelverk og rapportering i A-melding

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/spesielle-grupper/nettolonn/

Kan man kombinere nettolønn med ordinær bruttolønn?

Det enkle svaret er ja, men det krever at man har kontroll på skatteberegningen. Nedenfor er en anbefaling på hvordan man kan kombinere begge deler.

 • Opprett lønnsarter for Nettolønn som beskrevet ovenfor.
 • På skattekortet til den ansatte, sett opp ordinær tabell/prosentsats.
 • I lønnskjøring benytt aktuelle lønnsarter.
 • Husk at på nettolønn lønnsarter er det som standard ingen beregning av skatt. Det betyr at man må grosse opp evt. og ta differansen mellom Brutto og nettolønn og oppdatere LA 883 med skatte beløpet.

Korrekt skatteberegning på Nettolønn og/evt. kombinasjon av Nettolønn og bruttolønn kreves god lønnsforståelse. 24Sevenoffice bruker grunnlaget for lønnsfører i innrapportering til A-ordningen.

 

Forskuddstrekk på Lønnsart 883 skal ta hensyn til nettolønn lønnsarter samt oppgrossing lønnsart 897, alle andre ordinære skattepliktige brutto ytelser skal det beregnes forskuddstrekk i henhold til skattekortet.

 

Vi gjør oppmerksom på at systemet ikke beregner oppgrossing automatisk som nevnt ovenfor.

Det er også viktig å nevne at det finnes forskjellige alternativer for kombinasjon av brutto og nettoytelse og hvordan det skal håndteres. I vår artikkel går vi ikke på alle muligee scenarier.