Lær mer om

Lær mer om ordrebehandling

Her går vi igjennom hvordan man kan opprette, eller endre på ordre og faktura. Du finner ordrebehandling i fakturering

Oversikt over hva som finnes i ordrebehandling

 • Ny
  • Dersom du allerede har en ordre oppe og ønsker å opprette en ny ordre, klikker du på dette valget. Merk at dersom du har gjort endringer i ordren som allerede var i dette bildet, må du lagre før du klikker på Ny.
 • Søk
  • Her kan du søke opp tidligere ordre og fakturaer i stedet for å gå til Ordre- eller Fakturaliste og søke dem opp der.
 • Lagre
  • Dette er knappen for å lagre ordren. Merk at dersom ordrestatus står som “fakturér” vil ordren ved lagring bli fakturert og bokført.
 • Fakturer
  • Uavhengig av hva som står i ordrestatus-feltet vil fakturaen nå bli fakturert og bokført.
 • Kopier
  • Gir deg muligheten til å kopiere den ordren som du har hentet opp enten via søk-knappen, eller via Ordre- eller Fakturaliste.
 • Kreditnota
  • Dersom du har åpnet en faktura fra enten Fakturaliste eller Søk vil du nå ha mulighet til å klikke på dette menyvalget og opprette en kreditnota. En vil da se at beløpet i sum står som negativt tall, det har kommet på en tekst med “kreditnota for faktura xxx” og ordrestatus er satt til “kreditér”. En må avslutte med å klikke på lagre for å opprette kreditnotaen.
 • Slett
  • Hvis man har åpnet en ordre som på et tidligere tidspunkt er lagret, vil man nå kunne klikke på dette valget for å slette ordren. Merk at dette ikke er mulig for fakturaer som på grunn av regnskapsmessige årsaker må krediteres.
 • Avansert
  • Dersom du savner noen felter i oppsettet, vil du under dette menyvalget alltid finne de ulike feltene og innstillingene for hver spesifikke innstilling. Dette menyvalget er delt inn i følgende kategorier;

Ordreinformasjon; ordrenummer, ordrestatus, ordredato og vår referanse

Fakturainformasjon; fakturanummer, fakturadato, kommentar (internt bruk), fakturatekst (eksternt ut til kunden), betalingstid og betalingsmåte

Kundeinformasjon; kunde, org nr, adresse, postnummer, poststed, by, fylke, land og kundereferanse

Leveringsinformasjon; kunde, adresse, postnummer, poststed, by, fylke, land, leveringsdato, telefon, leveringsmåte og alternativ

Attesteringsinformasjon; kundenummer og adresse

Beregning av pris; inkl MVA, type salg, prisliste og øreavrunding

Fakturagebyr; aktiver, grense og beløp

Fakturakoblinger; avdeling, prosjekt, salgsmulighet, kampanje, produksjonsansvarlig, produksjonsnummer og referansenummer

Valuta; hvilken valuta og valutakurs

Regnskap; periodisering og dimensjoner

Distribusjon; distribusjonsmetode, distributør og faktura epost.

  • Logg
   Historikk over hva som er gjort med ordren tidligere.
 • Provisjon
 • Her kan du legge til provisjon på ansatte, kunder, eller kontakter. 
 • Vedlegg
 • Lar deg legge til vedlegg som sendes sammen med faktura. Merk at ordren må lagres før denne knappen blir aktiv. Lagrer du med ordrestatus "fakturer" blir ordren fakturert. 
 • Produkter
  • Gjør det mulig å søke opp produkter og opprette nytt produkt. Ved et klikk på ikonet med kikkerten kan man søke basert på produktnummer, navn, EAN nummer, beskrivelse, kategori, leverandør, leverandørens produkt nummer, leverandørens varekode og leverandørens produktnavn. Dersom du i søkefeltet skriver inn * etterfulgt av teksten du ønsker å søke på vil den søke etter produkter som inneholder teksten som er skrevet inn. En kan legge produkter til ordren ved å dobbeltklikke på dem blant søkeresultatene.
 • Kunder
  • Gir en mulighet til å søke opp kunder og opprette nye kunder. Avansert søk ved klikk på kikkerten gir mulighet for å søke basert på navn, kundenummer, organisasjonsnummer, telefon, adresse, by, postnummer og poststed. Kunden legges til ordren ved å dobbeltklikke på søkeresultatet.
 • Opprett abonnementsfaktura
 • Denne kopierer innholdet i ordre/faktura du er inne på og oppretter en ny abonnementsfaktura.
 • Last ned
 • Lar deg laste ned ordre/faktura slik at den kan lagres lokalt. 
  • Skriv ut
   • Når en ordre er åpnet, lagret eller fakturert vil en få opp muligheten til å skrive ut.
  • Send
   • Her kan du velge å sende ut faktura som E-post, Autopost, eller EHF. 
 • Bytt mal
 • Gjør at du kan velge mal for ordre/faktura.