Lær mer om

Lær mer om pensjon

Her vil vi gå gjennom hvordan du håndterer pensjon i 24SevenOffice lønn. Vi går gjennom hvordan det håndteres på en lønnskjøring samt hvordan du gjør pensjonsrapportering (FNO).

Du må melde inn de ansatte til pensjonstilbyder med informasjon om lønn og betingelser for avtalen. Deretter mottar man faktura som representerer kostnaden på pensjon fra arbeidsgiver. Kostnad pr. måned skal registreres i lønnskjøringen under pensjon. Beløpet skal da være det samme om inngående faktura.

I lønnskjøringen

  1. Gå til lønnskjøringen og klikk på fanen pensjon. 
  2. Her angir du den månedlige kostnaden ved obligatorisk tjeneste pensjon (OTP). Du bør angi pensjon ved en månedlig ordinær lønnskjøring, men kan også gjøres i en ekstra kjøring. OTP blir innrapportert i A-melding og bokført til hovedbok. Velg pensjonstilbyder fra listen over tilgjengelige aktører.
  3. Pensjonstilbyder skal alltid angis ved levering av A-melding. Dette blir automatisk lagret til neste kjøring.
  4. Det oppgis pensjon pr. virksomhet. Dersom det er flere virksomheter må man angi mnd. beløpet pr. virksomhet.   

Husk at virksomhetsnummer ikke er det samme som organisasjonsnummer og at disse verdiene må stemme overens med det som er registrert i enhetsregisteret/underenheter.

Lønnsarter som benyttes for pensjon:

252 - Pensjonsinnretning. Standard konto 5950/5999. Denne brukes av systemet ved lønnskjøring dersom du angir pensjon pr. Lønnskjøring (fanen lønnskjøring).

215 - Avtalefestet pensjon (AFP)

216 - Sliterordning

251 - Pensjon. Denne kan brukes til utbetaling av pensjon.

253 . Pensjonstrekk. Brukes i de tilfellene der ansatt ønsker å spare til pensjon på egenhånd i tillegg til at arbeidsgiver sparer. Denne lønnsarten trekker fra utbetaling slik at arbeidsgiver må betale dette beløpet i tillegg til pensjonstilbyder, som da har en ansatt del og en selskaps del som begge gir skattefordel. 

Pensjonsrapportering FNO

24SevenOffice støtter FNO standard for rapportering til pensjonstilbyder. 

  1. Gå til innstillinger -> lønnsarter. Ny nedtrekksliste der man velger FNO grupper for å se hvilke lønnsarter som inngår i FNO rapporten. Legg til de lønnsartene som skal inngå, enten som Periodelønn eller Tilleggslønn. Dette settes pr. lønnsart. 
  2. Under Innstillinger -> Selskap settes pensjonsinnstillinger opp.
  3. Under Ansatte -> Pensjon settes personlige innstillinger.
  4. På en lønnskjøring kan man generere en FNO fil. Klikk på linken “Pensjonsrapportering” for å se de ansatte og generere XML filen som skal lastes opp til pensjonstilbyder.