Lær mer om

Lær mer om produktkategorier

Produktkategorier kan brukes til å kategorisere produktene. Her skal vi se på hvorfor dette kan være nyttig og hvordan man setter opp en produktkategori.

Hvorfor bør man benytte produktkategorier?

Her er et par eksempler på fordelene ved å benytte produktkategorier

  • Produktkategorier gjør det lettere å hente ut rapporter som gir deg den innsikten du trenger. Man kan f.eks. Se på salg og fortjeneste per produktkategori.
  • Produktkategorier gjør det lettere å filtrere på produkter i produktlisten
  • Det er lettere å gjøre prisjusteringer når man benytter produktkategorier, og man kan gjøre %-vis prisendring per produktkategori.
  • Nyttig hvis en gruppe produkter skal bokføres mot andre kontoer enn andre produkter.

Hvordan bruker man produktkategorier?

Her er en huskeliste på hva som er viktig når man skal sette opp produktkategorier.

  1. Det første man må gjøre er å bestemme seg for hvilke produktkategorier man ønsker å ha. Her er det lurt å bruke litt tid på å sette opp en fornuftig struktur. Tips: Det er mulig å sette opp underkategorier.
  2. produktkategorier kan opprettes i produktmodulen > administrasjon > produktkategorier
  3. Når man oppretter en ny produktkategori gir man kategorien et navn. Man har også mulighet til å overstyre bokføringskontoer.
  4. For å gjøre endringer på en eksisterende kategori, kan man trykke på de tre prikkene ved siden av en kategori og trykke på “endre”.
  5. Ved å trykke på de tre prikkene ved siden av en produktkategori har man også mulighet til å opprette en underkategori, flytte kategorien, eller gjøre en prisjustering på alle produktene i kategorien.
  6. Etter man har opprettet produktkategoriene, er det på tide å definere produktene som skal være i en gitt kategori. Dette gjør man ved å trykke inn på et produkt og velger en poduktkategori for produktet.