Lær mer om

Lær mer om prosentvis fradrag

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan behandle forholdsmessig MVA i systemet. Dette er aktuelt for bedrifter som har både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet.

Dersom en bedrift har omsetning som kommer fra både avgiftspliktig og -unntatt virksomhet må det beregnes en forholdsmessig mva som representerer den avgiftspliktige delen av omsetningen.
 1. Har man forholdsmessig fradrag kan dette justeres direkte i bokføring. Det er ikke nødvendig å opprette egen MVA-kode for dette.
 2. Kolonnene prosentvis fradrag står alltid med 100%. Det vil si fradrag for 100% av MVA på den gitte MVA-koden som benyttes.
 3. Skal man for eksempel ha 50% fradrag av MVA skriver man 50 i kolonnen. Beløpet justeres da automatisk i Mvabeløp kolonnen.
 4.  Har du ikke prosentvis fradrag kolonnen tilgjengelig i bokføringsbildet kan denne hentes frem ved å gå på det lille tannhjulet øverst i høyre hjørne. Huk så av for prosentvis fradrag.
 5. Eksempel :
  Faktura er på kr.100,- inkl. mva (25%) og du har rett til 40% fradrag :
  1. D6300 – mva kode 1 – 100kr(bruttobeløp) – gir 20kr i mvabeløpskolonnen., men når du legger til 40 i kolonnen for prosentvis fordeling, så vil mvabeløpet endre seg :D6300 – mva kode 1 – 100kr(bruttobeløp) og 8 kr i mvabeløpskolonnen – da 8kr er 40% av 25kr.
  2. I mvarapporten vil dette vises slik :
  3. Grunnlag 32kr
  4. Kalkulert 8kr
  5. Bokført 8kr
  6. Dette gjør at 60kr er utelatt fra mva-rapporten, noe som også er korrekt, og resterende 40 er hensyntatt.
  7. 60kr – ren kostnad – utelatt fra mva rapporten
  8. 32kr – kostnad/grunnlag for mva – med i mva rapporten
  9. 8kr – mva ut ifra grunnlag – med i mva rapporten
  10. Føringen blir som dette i bilagsjournalen:
 6. Opprette egen mvakode når mange bilag skal ha samme prosentvis fradrag
  Hva som blir riktig tall i MVA feltet må man prøve seg frem til ved å kontere et bilag.

Obs: ved opprettelse av egne MVA koder for prosentvis fradrag, vil det bli avvik i MVA-rapporten.