Lær mer om

Lær mer om rapporter i lønn

Her vil vi gå gjennom hvor du finner standardrapporter i lønn og hva du kan finne. Vi har også en rapportgenerator som kan benyttes for å hente ut ulike type uttrekk du trenger fra lønnsmodulen.

  1. Gå til Rapporter fra venstremenyen.
  2. Rapportene er delt opp i kategorier; dette er rapporter knyttet til lønnskjøring, ansatt, system, klienten og egendefinerte rapporter.

Du finner følgende standardrapporter i lønn:

Lønnsposter: Denne viser alle lønnsposter som er lønnskjørt for en lønnskjøring eller en gitt periode.

Regnskapsrapport: Se hva som er bokført fra lønnsmodulen og på hvilke konto. Hent også inn saldoer direkte fra regnskapsmodulen for å avstemme saldoer.

Pensjonsrapportering (FNO): Hent ut informasjon om pensjon og fil som kan sendes til pensjonstilbyder.

Fagforeningsliste: Se oversikt over fagforeningskontingent for alle eller for en gitt fagforening knyttet til en lønnskjøring eller en måned.

Sammenligne lønnskjøringer: Hent opp lønnskjøring for ulike perioder og gjør en sammenligning. Se differanser eller avvik.

Feriepengeliste: Se feriepengelisten pr. en gitt dato.

Fravær rapport: Se oversikt over registrert fravær på tvers av ansatte, avdelinger, virksomheter for en gitt periode.

Sammenstillingsoppgave: Forhåndsvis og send sammstillingsoppgaver elektronisk til én, flere eller alle ansatte.

Antall årsverk: Viser statistikk for selskapet på antall årsverk, stillingsprosent, kjønnsfordeling, permisjon for foreldrepenger etc. (SSB)

Reise og utlegg statistikk: Se statistikk på tvers av reiser, utlegg og kjøring for en gitt periode.

Lønnsarter: Se oversikt over alle lønnsarter på selskapet samt egenskaper.

Lønnsarter Logg: Se logg over endringer gjort i lønnsartregisteret.

Klient - Terminoppgjør Aga/Skatt: Se oversikt samt avstem forskuddtrekk og arbeidsgiveravgift mot Altinn på tvers av dine lønnsklienter. 

Klient - Sammenstillingsoppgave: Se oversikt og send alle sammenstillingsoppgaver på tvers av dine lønnsklienter.

Lønnsklienter: Se oversikt over alle dine lønnsklienter samt status på lønnskjøring for en gitt måned.

 

Rapportgenerator

Her kan du selv velge ulike sorteringer, parametre og utvalg for å hente ut data du ønsker. Sorter på periode, hendelser og/eller grupperinger.

Dersom du ønsker å benytte uttrekket flere ganger kan du enkelt lagre oppsettet som egen rapport. Gi den et navn og trykk lagre. Da vi du kunne hente den opp under “egendefinerte rapporter” fra hovedmenyen eller ved å velge rapport inne i rapportgenerator.