Lær mer om

Lær mer om Rapportpakker

I denne hjelpeartikkelen vil vi fortelle mer om Rapportpakker og hvilke muligheter som ligger her.

 

Hensikten med rapportpakker er å kombinere regnskapsrapporter med grafer, nøkkeltall/KPI’er og kommentarer om regnskapsutviklingen for en gitt periode. Regnskapspakkene bør i utgangspunktet lages slik at leseren har tilstrekkelig informasjon til å kunne foreta gode beslutninger. 


Rapportpakkene gir våre partnere muligheten til å skape et unikt produkt med valg av logo, farger, grafer og kommentaroppsett. Dermed har våre partnere et effektivt produksjonsverktøy for rapportering til sine kunder. 


Mot sluttkunde vil rapportpakker være relevante for større enterprises som gjerne rapporterer for flere juridiske enheter. Da åpnes også muligheter for konsernrapportering/konsolidering for denne virksomheten. 


Rapportpakker kan også lages for benchmarking mellom selskaper, avdelinger, prosjekter, eller egendefinerte dimensjoner.  


Rapportpakkene i Avansert Rapportering lages i samarbeid med 24SevenOffice, eller av brukeren selv etter å ha gjennomgått en opplæringsrunde med en konsulent fra 24SevenOffice. For å komme i gang, ta kontakt med konsulent@24sevenoffice.com 


Når rapportpakkene er tatt i bruk er de lette å tilpasse etter kundens behov med farger, logo, layout og kommentarer.