Lær mer om

Lær mer om regler for bankavtaler

Dersom dere har flere bankavtaler, har dere mulighet til å sette på regler tilhørende de ulike bankavtalene. Dere har da mulighet til å ha regler knyttet til prosjekt, avdeling, valuta eller leverandør.

Reglene dere setter opp her, vil overstyre det som er satt som standardkonto på avtalene. 

  1. Gå til Bank > Administrasjon > Avtaleregler i menyen på venstre side. For å lage en ny regel velger du først type. Der kan du velge mellom prosjekt, avdeling, valuta eller leverandør. 
  2. Under verdi velger du da verdi for hvilken type du har valgt, for eksempel har du valgt valuta som type, velger du her hvilken valuta du skal bruke.
  3. Under avtale feltet velger du hvilken konto du skal bruke for denne regelen.
  4. Til slutt trykker du på + tegnet for å legge til reglen.
  5. Da vil systemet velge denne kontoen for alle betalinger som kommer inn i bankmodulen med denne type valuta.
  6. Husk å passe på at man ikke legger inn overlappende regler!

    OBS! Regler som gjelder leverandør vil alltid være førsteprioritet, og overstyre de andre reglene.