Lær mer om

Lær mer om Regnskap Widgets

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi widgets relatert til Regnskap

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Aldersfordelt kundereskontro

Gir deg en oversikt over utestående fordringer hos kunder med hvor mye som ligger til forfall eller har forfalt i de ulike intervallene. Den viser ikke det som har forfalt med mer enn 180 dager.

 

Aldersfordelt leverandørreskontro

Gir deg en oversikt over utestående fordringer firmaet har til leverandører med hvor mye som ligger til forfall eller har forfalt i de ulike intervallene. Den viser ikke det som har forfalt med mer enn 180 dager.

 

Bilag i godkjenningsliste

Gir en oversikt over antall bilag i de ulike statusene på valgte selskaper; Mottak, Ikke tildelt, Underkjent, Tildelt og Godkjent. NB. Selskapene må være konvertert, og du må ha tilgang til godkjenning.

 

Bilag til godkjenning

Bilag som trenger godkjenning fra deg.

 

Driftsinntekter vs. Driftskostnader

Viser forholdet mellom driftsinntekter og driftskostnader i selskapet.

 

EBIT

EBIT brukes oftest som resultatbegrep for driften, og inkluderer ned- og avskrivninger. EBIT er et mål på bedriftens lønnsomhetsgrad når man også regner med investeringene, Earnings before interests and taxes - dvs inntjening før renter og skatt.


Slik henter widgetene tallene sine: (Driftsinntekter - Driftskostnader) - Avskrivninger/nedskrivninger

 

EBIT-margin (Overskuddsgrad)

EBIT-margin (Overskudsgrad) er et økonomisk nøkkeltall som viser hvor mye av din virksomhets omsetning som faktisk blir til overskudd. En høy overskuddsgrad er dermed en positiv utvikling i virksomheten, da det i realiteten betyr at omkostningene ligger på et fornuftig nivå.


Slik henter widgetene tallene sine: EBITDA * 100 / Driftsinntekter

 

EBITDA (Driftsoverskudd)

EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations) - dvs inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Avskrivninger er årets kostnadsføring av større, langsiktige kapitalkostnader som tidligere er ført i balansen - for eksempel investeringer eller oppkjøp.


Slik henter widgetene tallene sine: Driftsinntekter - Driftskostnader

 

Forskuddstrekk/skatt

Forskuddstrekk for skattepliktig lønn og andre ytelser. Konto 2600.

 

Gj.sn kredittid kunder

Dette nøkkeltallet viser gjennomsnittlig antall dager kreditt som bedriftens kunder har benyttet i løpet av perioden/året. Gjennomsnittlig kredittid bør være så lav som mulig, da det stort sett alltid vil være en fordel å få inn pengene fra kundene så fort som mulig.


Slik henter widgetene tallene sine: (Gj.Sn Kundefordringer) * 365) / Kredittsalg inkl mva

 

Gj.sn kredittid leverandør

Dette nøkkeltallet viser gjennomsnittlig antall dager kreditt hos leverandørene som virksomheten faktisk har benyttet seg av. Dvs hvor lang tid det tar før leverandørene får pengene sine.


Slik henter widgetene tallene sine: (Gj.snitt Leverandører * 365 ) / Varekjøp inkl. Mva

 

Gjeldsgrad

Forholdet mellom gjeld og egenkapital viser hvor mye av finansieringen som kommer fra gjeld og hvor mye som kommer fra selskapets aksjonærer. Jo mer gjeld selskapet bruker til å finansiere sin virksomhet, desto høyere er antatt risiko.


Slik henter widgetene tallene sine: Sum gjeld/ Egenkapital

 

Kundereskontro

Kundereskontro gir deg en oversikt over hvilke kunder du har utestående fordringer på og om disse postene har forfalt.

 

Leverandørreskontro

Leverandørreskontro viser kortsiktig gjeld til kreditorer og leverandører. Viser altså hva selskapet skylder sine leverandører.

 

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2.


Slik henter widgetene tallene sine: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

 

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 er definert som omløpsmidler - varelager delt på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være større enn 2. Dette betyr at selskapet er i stand til å betale kortsiktige forpliktelser.


Slik henter widgetene tallene sine: (Omløpsmidler - varelager) / Kortsiktig gjeld

 

Mine bilag til godkjenning

Gir en oversikt over antall bilag til godkjenning som trenger godkjenning fra deg på valgte selskaper. NB. Selskapene må være konvertert, og du må ha tilgang til godkjenning.

 

Resultat før skatt

Viser resultat før skatt, hvor finansinntekter og -utgifter er inkludert.

 

Resultatgrad (%)

Resultatgraden benyttes hvis du vil du finne ut hvor mye av inntekten i selskapet som brukes til rentekostnader og fortjeneste.


Slik henter widgetene tallene sine: (Driftsresultat + Finansinntekter) / Driftsinntekter * 100

 

Resultatrapport

Resultat i tabellform

 

Skyldig arbeidsgiveravgift (AGA)

Viser skyldig arbeidsgiveravgift for selskapet. Som arbeidsgiver har selskapet ansvar for å beregne og betale inn arbeidsgiveravgift.

 

Skyldig merverdiavgift

Merverdiavgift, Mva eller moms, er en generell forbruksavgift (skatt) på omsetning av varer og tjenester som blir solgt i Norge.

 

Soliditetsgrad

Virksomhetens evne til å dekke tap, eller virksomhetens kredittverdighet. Belyser forholdet mellom egenkapital og den totale investerte kapital.


Slik henter widgetene tallene sine: Sum egenkapital * 100 / Sum egenkapital og gjeld