Lær mer om

Lær mer om skattetrekkskonto

For at du skal ha muligheten til å betale med skattetrekkskonto via bankmodulen, må du aktivere dette på bankavtalen din.

  1. Gå inn i bankmodulen > Administrasjon > Avtaler.
  2. Der trykker du rediger konto på den kontoen det gjelder.

  3. Da kommer du inn på innstillingene på kontoen. Her scroller du til du kommer til Avansert, trykk på denne, da skal du få opp muligheten til å aktivere skattetrekk på kontoen.

  4. Når dette er aktivert skal du kunne sende betalinger via skattetrekk.

OBS! Hvis du har en betaling som ligger i feilet pga manglende innstilling må du først endre innstillinger, deretter slette betalingen fra feilet og signere på nytt fra betalingsforslag så skal den få med den nye innstillingen og gå igjennom.