Lær mer om

Lær mer om Svalbard lønn

I denne saken går vi gjennom hvordan du kan bruke lønnsmodulen til ansatte som er på Svalbard lønn og hvordan dette innrapporteres i A-meldingen.

Hva er Svalbard lønn?

Svalbard er et eget beskatningsområde. Alle som mottar lønn eller andre ytelser for arbeid eller pensjon på Svalbard skal betale skatt til Svalbard etter lønnstrekkordningen. Du skal bruke skatte- og avgiftsregelen for Svalbard for inntektsmottakere som:

  • er bosatte på Svalbard og mottar lønn og andre ytelser for arbeid eller pensjon
  • ikke er bosatt, men har et sammenhengende opphold over 30 dager og mottar lønn eller andre ytelse for arbeid

Man kan lese mer om Svarlbard lønn på Altinn:
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/spesielle-grupper/svalbard/

Aktivering av Svalbard lønn

Det er ingen egen aktivering av Svalbard lønn i lønnsmodulen. Men det er noen gjøremål før man kan ta det i bruk.

Lønnsarter

I kodespeilet til Altinn er det 192 ulike lønnsartkombinasjoner som minner mye om ordinære lønnsarter. På samme måte oppretter man lønnsarter man trenger basert på kodespeil eller definisjon på hvordan arten skal se ut. På ansattkortet setter man skatte og avgiftsregel «Svalbard». Dette blir standard på alle lønnsposter som opprettes på den ansatte.  

Medlem av trygdeordningen

For ansatte som har opphold på Svalbard kan man aktivere medlemskap i folketrygd ordningen. På den ansatte skattekort kan man aktivere Svalbard og medlemskap i folketrygden som øker skatten på 8% og 22% med gjeldende skattesats (7,8% for 2024).

Skatteberegning av Svalbard lønn

Svalbard er et eget beskatningsområde og beskattes flatt 8% opp til 12G og 22% på overskytende 12G. I tillegg kommer skatten på folketrygden dersom man er medlem.

  • På alle lønnsposter som er tagget med «Svalbard» blir automatisk beregnet med egen lønnsart for skatten på hhv. 8% og 22% + folketrygden.
  • Forskuddsskatt blir markert i A-meldingen med beskrivelse «Svalbard»
  • Dersom man ikke velger skatte og avgiftsregel på ansatt kortet blir ikke inntekten markert med «Svalbard» i A-meldingen, Eks. så kan man kombinere ordinær lønn med lønn på Svalbard.
  • På Svalbard lønn bortfaller ekstra AGA på 5% på inntekt høyere enn 850K (gjelder i 2024)