Lær mer om

Lær mer om viderefakturering fra prosjekt

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan viderefakturere fra Prosjekt.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

For å viderefakturere fra prosjekt må du opprette den fakturaplan i prosjektet.

1. Gå til fanen fakturering og velg ny.

2. Når du åpner fakturaplanen klikk på viderefakturering.3. Når du er inne i viderefakturering kan du markere og overføre det som ligger i listen.


Er det bilag du ikke finner i listen kan disse søkes opp via konto.

Bilag med bilagsart 1 ( inngående faktura) ført mot konto 2400 ( leverandørreskontro) vil fremkomme i listen. Bilag ført med andre bilagsarter må søkes opp via konto.

Når du har markert og overført de bilagene du ønsker å viderefakturere, vil de legge seg til i fakturaplanen og kan faktureres.

4. For å fakturere velger du opprett ordre, ordren blir da overført til ordreliste for sluttfakturering.

Fakturamodulen har en begrensning på 4mb per vedlegg. Vedlegg over denne størrelsen vil ikke bli med som vedlegg på faktura. 

 

Påslag

Om du skal videre fakturere med påslag må du sette opp dette i prosjekt - innstillinger - fakturainnstillinger.

Her kan du sette standard produkt og konto produktet skal føres mot. Du kan også sette påslag i prosent eller som beløp.

  1. Gå så inn i prosjektet du skal viderefakturere og fakturafanen

  2. Opprett fakturaplan og gå til viderefakturering.
    Der vil du se det er lagt til påslag på beløpet.

  3. Marker postene du vil viderefakturere og klikk overfør - tilbake.

    Da får du oversikt over fakturagrunnlag inkl. påslag og kan opprette ordre.


  4. Når du oppretter ordre vil du i ordrelisten få med beløp inkl. påslag og kan fakturere.