Leverandørreskontro

Denne rapporten gir en systematisk oversikt over alle poster som er registrert på leverandørreskontro.  Du kan se alle, åpne eller lukkede poster for alle leverandører, per leverandør, eller på gitt dato. 

Du finner rapporten under Rapporter - CRM, eller fra hovedsiden - Rapporter - CRM. 

reskontro_8.png

Oversikt over felter

Leverandør

Du kan søke på leverandørnummer. Leverandørnummeret finner du ved å søke opp kunden i CRM. 
Om du ikke legger inn leverandør fra/til vil du få opp alle.

reskontro_9.png

Søk på

Her kan du velge leverandør navn, nummer, eller alternativt leverandørnummer. 

reskontro3.png

Prosjekt

Her kan du velge å søke på prosjekt i listen. Prosjektet må være aktivt. 

reskontro_2.png

Dato 

Har kan du søke etter gitt dato 

reskontro_10.png

Vis 

I første felt kan du velge alle, åpne, eller lukkede poster. 

I andre felt kan du velge mellom historisk tilstand, dagens tilstand, eller ingen. 

reskontro_5.png

Vis opprinnelig valuta

Her kan du velge om du vil vise opprinnelig valuta, eller ikke. 

Vis bankdetaljer

Boks du kan huke av for å vise bankdetaljer. Huker du på denne vil du se bankdetaljer under leverandørnavn i selve rapporten.

reskontro_6.png

Eksport

Når rapporten er ferdig laget kan du velge å skrive den ut, eksportere den til Excel, eller eksportere til Excel som en rådata eksport

reskontro_7.png

Ønsker du å sortere eller fjerne enkelte kolonner kan dette gjøres i Excel. 

Eksempler på søk

  1. Søk på alle åpne poster på leverandør nummer 4 i perioden 01.04.2022 til 30.04.2022
    mceclip0.png
  2. Søk på alle åpne poster på kundenummer 1 til 20 i perioden 01.04.2022 til 30.04.2022
    mceclip1.png
  3. Søk på alle poster på alle kunder i perioden 01.04.2022 til 30.04.2022
    mceclip2.png

Du finner også denne rapporten i Økoskopet. Der kan du bruke den samme rapporten til å koble flere poster.