MVA-koder og spesifikasjoner

MVA rapporten inneholder en dynamisk liste av MVA-koder basert på SAF-T-standarden, samt elementetet MVA-spesifikasjon.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

MVA-koder 

 • Dagens nummererte faste poster i meldingen erstattes av en dynamisk liste av MVA-koder som er basert på SAF-T-standarden. Opplysningene skal kun rapporteres på aggregert nivå (sammenslått), og ikke på transaksjonsnivå. 
 • Hver MVA-kode i 24SevenOffice følger standarden i SAF-T og det er derfor svært viktig å vite at bruken av egne MVA-koder må mappes riktig for å få denne informasjonen til MVA-rapporten.
 • Hver klient må gjennomgå konvertering for å få korrekte mappings og full funksjonalitet.

MVA-spesifikasjoner

MVA-meldingen er også blitt enda mer detaljert og et helt nytt element legges til;

 • MVA-spesifikasjon. Disse skal brukes til å gi opplysninger om hvor mye av henholdsvis utgående og inngående merverdiavgift som gjelder:
  1. Tap på krav(kundefordringer og andre fordringer)
   Gjelder MVA-kode 1, 11, 12 og 13
  2. Justering inng. mva på kapitalvarer
   Gjelder MVA-kode 1 og 81.
  3. Tilbakeføring inng. mva på kapitalvarer
   Gjelder MVA-kode 1 og 81.
  4. Uttak
   Gjelder MVA-kode 3, 5, 31, 32 og 33.

I de fleste tilfeller for de fleste bedrifter er ikke MVA-spesifikasjonen relevant, da trenger du ikke føre noe, bokføringen gjøres som vanlig.

 1. For at dette skal bli riktig i ny MVA-rapport må du velge riktig spesifikasjon i regnskapsmodulen ved bokføring av bilag.
 2. En ny kolonne er tilgjengelig i bokføring og avhengig av hvilken MVA-kode som velges, er riktige spesifikasjoner valgbare.

 

For deg som bruker AI må det overføres til regnskapsmodulen for å kunne bruke spesifikasjoner.