MVA rapport

Fra 1. januar 2022 skal merverdiavgift for alminnelig og primærnæring rapporteres til Skatteetaten etter ny struktur og nytt format. Mva-meldinger til og med 31 desember 2021 leveres på gammelt format.

Berørte typer er:

RF-0002 Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring 

RF-0004 Skattemelding merverdiavgift primærnæring

 • Rapporten er tilgjengelig for alle norske bedrifter under hovedmenyvalg Rapporter – Økonomi. Merk at det er to ulike versjoner av MVA-rapporten avhengig av hvilket år mva skal rapporteres for.

For å kunne ta i bruk den nye rapporten er det et par ting som må gjøres:

 1. Når du går inn i MVA-rapport 2022 for første gang får du opp konverteringsstegene, klikk deg gjennom og fullfør denne.
 2. Konverter kontoer
  1. Nedenfor vil det opprettes nye kontoer og nye koblinger vil bli generert for alle MVA-kontoer og koder.
   1. 2708, Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv
   2. 2719, Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv
   3. 2723, Utgående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland, null fradrag
   4. 2724, Utgående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland, null fradrag
   5. 2725, Utgående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland, null fradrag
   6. 2726, Utgående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland, null fradrag
   7. 2727, Utgående mva, høy sats, innenlands kjøp m. omv avg.plikt, null fradrag

Fra 2022 er det et krav at hver MVA-kode i 24SevenOffice ikke kan dele MVA-konti ved bruk. Vær oppmerksom på at den oppdaterte bruken av kontoene nedenfor kun gjelder transaksjoner fra 1. januar 2022.


Ved bruk av MVA-kode 12, 14, 15, 32, 82, 84, 87, 89 ellers 92 er følgende avsnitt ekstremt viktig. Dersom et selskap ikke bruker disse MVA-kodene, trenger du ikke gjøre manuelle justeringer.
 1. Dersom bedriften din driver med rå fisk, må følgende MVA-koder oppdateres i innstillingene for MVA-koder
  1. Mva-kode 12: Fra konto 2711 til 2719
  2. Mva-kode 32: Fra konto 2701 til 2708
  3. Ved bruk av mva-kode 82, 84, 87, 89 eller 92 må du oppdatere mva-skriptet ditt, før du begynner på bokføre med disse. Du må være inne på klienten det gjelder og så åpne scriptet i ny fane i samme nettleser. Velg mva, endre kontonummer på alle kodene og trykk lagre.
   1. https://app.24sevenoffice.com/Scriptaspx/economy/accounting/script/
 2. Følgende rettelser må gjøres per mva-kode:
  1. Mva-kode 82: Fra konto 2705 til 2725
  2. Mva-kode 84: Fra konto 2706 til 2726
  3. Mva-kode 87: Fra konto 2703 til 2723
  4. Mva-kode 89: Fra konto 2704 til 2724
  5. Mva-kode 92: Fra konto 2707 til 2727

Har du allerede bokført bilag med f.eks kode 87 må disse reverseres før du endrer konto via scriptet.


Ved behov for bruk av mva-kode 14 og 15 må disse legges inn manuelt.
 1. Hvordan legge inn mva-kode 14 og 15 kan du lese her.

 2. Ved behov for bruk av mva-kode 14 og 15 må disse legges inn manuelt.

 3. For disse kodene må MVA-satsen være null og ingen konto må velges.

 4. Det må heller ikke legges til koblinger til den respektive mva-koden.

 5. Siden alle poster i MVA-rapporten i 24SevenOffice må ha en egen MVA-konto må det opprettes en egen konto for hver av disse to MVA-koder.

 6. Kode 14 ‘Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, 25 %‘ brukes ved direktepostering av innførselsdeklarasjonen (mva beløpet). Det foreslås at det opprettes konto ‘2720 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, 25 %’.
  Selve fakturaen fra leverandøren skal føres med kode 21.

 7. Kode 15 ‘5 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, 15 %‘ brukes ved direktepostering av innførselsdeklarasjonen (mva beløpet). Det foreslås at det opprettes konto ‘2721 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, 15 %’.
  Selve fakturaen fra leverandøren skal føres med kode 22.

 8. For at bokførte beløp på disse kontoene skal vises i MVA-rapporten, må det legges til koblinger for hver konto. Se dette eksemplet for MVA-kode 14 og konto 2720.
  For sporbarhet i bokføringen anbefaler vi å legge in MVA-kode 14 direkte på konto 2720. Disse merverdiavgiftsbeløpene har ikke grunnlag, og det vil heller ikke vises en oppsummering av grunnlaget i rapporten.

 9. Eksempel på kontoinnstillinger, mva-kode 14 og konto 2720:

  1. Koblinger må ha nøkkel ‘tfso.vatreport2022‘ og poster nedenfor med sum ‘Invert verdi‘.

   1. 14_sum_avgift

   2. 14_avgift

   3. total_avgift

    mva_1.png

    mva_2.png

   4. Det vil da se slik ut i mva-rapporten.
    mva_3.png

  mvakon1.png
 10. Innstillinger
  1. Det er svært viktig at innstillingene er riktige når du tar i bruk den nye rapporten. 
  2. Valget av rapporteringsintervall og meldingskategori skal stemme overens med det selskapet er registrert for. Spesielt hvis du ønsker å sende meldingen direkte fra 24SevenOffice i stedet for å levere den manuelt.
  3. Velg også hvilken leverandør du vil at vi skal poste betalingen eller kravet ditt mot, for utbetaling eller manuell matching av tilbakebetaling. 
  4. Du setter også opp bilagsart:
   Bilagsart for bokføring er føring mot konto 2740 som i dette eksempel.
   Bilagsart for bokføring er når vi skal skape et betalingsforslag. Vi viser kun de bilagsarter som har "omsetning" markert.
  5. Om ditt selskap er fellesregistrert selskap så huker du av for "Manuell innsending for fellesregistrert selskap" Du vil da kunne bokføre mva-rapporten uten å måtte gjennom validering og kan levere manuelt i Altinn.
  6. Merk at du må spesifisere om det er samme person for selskapet som både skal sende og signere meldingen.

  mva_felles_1.png
  1. Innstillingene kan endres senere inne i selve MVA-rapporten.
 11. Oppsummering
  1. Gir deg beskjed om at klienten er korrekt satt opp og du kan ta i bruk MVA-rapporten.


  mvakon3.png
  mceclip0.png