Årsoppgjør

Næringsspesifikasjon

Under denne seksjonen finner du temaene du skal rapportere på som påvirker selskapets resultat og skatteposisjon

Resultat og balanse

Resultat og balanse er en rapport basert på saldobalansen inkludert foreløpige endringer fra skattemeldingen for gjennomsyn og kontroll

Det er mulighet for å klikke på linjene for å drille ned til hovedbokskontonivå

Foreløpige endringer fra årsoppgjørsprosessen, som betalbar skatt, er spesifisert og vises ved å klikke på linjen for kontoen

Permanente forskjeller

Modulen henter permanente forskjeller fra saldobalansen basert på predefinerte konto-mappinger. Kontomappingene kan du se i selve modulen og nederst i denne artikkelen.

Det også mulighet for å legge til manuelle Permanente forskjeller som ikke har blitt automatisk lest ut av regnskapet

Skattekostnaden som er en del av permanente forskjeller har vi tatt bort fra grensesnittet, men vi inkluderer den når skattemeldingen sendes til skatteetaten.

Kundefordringer

Her legges beløpene som danner grunnlaget for beregningen av den skattemessige verdien av kundefordringene inn

Kundefordringer i fjor og i år hentes ut fra IB og UB i saldobalansen fra konto 1500 -1559

Konstaterte tap på kundefordringer hentes fra konto 7830 for året og legges inn manuelt for fjoråret.

Kredittsalg for i år foreslås ved å summere konto 3000-3080, men må kontrolleres og evt oppdateres manuelt. Fjorårets tall må legges inn manuelt. Hvis selskapet ikke har konstaterte tap på kundefordringer vil man ikke få skattemessig nedskriving av kundefordringer, og man kan derfor utelate å legge inn denne informasjonen

Modulen beregner så den skattemessige nedskrivingen og verdien av kundefordringene for året. Fjorårets verdi av kundefordringene legges inn for å brukes til beregning av endring i midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller lister opp og summere alle endringer i midlertidige forskjeller for året. Foreløpig er det kundefordringer som vises her, men flere vil komme til etterhvert som vi utvider modulen med støtte for flere tema.

Det er ikke behov for å gjøre annet enn å kontrollere at det ser riktig ut.