Ofte stilte spørsmål om MVA-rapporten

Under følger ofte stilte spørsmål om MVA-rapporten.

 • Gjør dere konverteringen for hvert enkelt firma heller må vi gjør det selv?
  • Konverteringen gjøres ikke automatisk. Dette er et aktivt valg hvert selskap må ta første gang du klikker seg inn i MVA-rapporten
 • Måtte vi konvertere til ny versjon før vi bokfører bilag i 2022?
  • Om dere skal bruke MVA-kode 12, 32, 82, 84, 87, 89 og 92 bør du foreta konverteringen så raskt som mulig da vi oppretter nye MVA-kontoer før disse kodene. Merk at selskapet selv må velge når man bytter konti per MVA-kode.
   • Kode 12 og 32 håndteres direkte under MVA-koder.
   • Kode 82, 84, 87, 89 og 92 håndteres i MVA-scriptet.
 • Må alle kontoer også ha et korrekt forhold till SAF-t standarden?
  • Nei. Ikke alle kontoer har et skikkelig forhold til SAF-t standarden. Det som er viktig hvis du har satt opp egne MVA-kontoer er å sørge for at du setter opp de riktige koblingene før hver konto.
 • Må vi velge MVA-spesifikasjon når vi bokfører alle bilag?
  • Spesifikasjon skal kun velges dersom det skal angis at det dreier seg om uttak, tap på krav, justering eller tilbakeføring. Andre bilag gis automatisk spesifikasjon 0 = Normalføring
 • Er det sperret for å føre moms direkte på MVA-konto, for eksempel 2710?
  • Nei det er ikke sperret. Grunnlag skal ikke sendes med ved rapportering på for eksempel MVA-kode 1, 11, 12 og 13. Så om du ønsker det går det fint an å bokføre direkte på kontoene som er knyttet til disse MVA-kodene. Merk dog at det vil bli presentert som et avvik i skjemaet dersom det ikke er knyttet et grunnlag til hver bilag.
 • Er det mulig å bruke ulike MVA-koder på en konto?
  • Ja, det er mulig. Det som er viktig er å forstå forholdet mellom MVA-koden og MVA-kontoen.
 • Hva skjer under periodisering med MVA-kodene?
  • Periodisering påvirkes ikke av bruk av MVA-koder.
 • Hvilke kategorier finnes på MVA-meldingen i dag?
  • Alminnelig næring og primærrnæring er klar!
 • Hva er forskjellen mellom tilleggsmelding og endringsmelding?
  • Tilleggsmelding vil ikke lenger være aktuelt. Hvis man gjør endringer i regnskapssystemet som fører til at man vil korrigere mva-meldingen sender man inn en ny komplett melding (endringsmelding). Siste melding vil alltid være gjeldende
 • Hvordan får man sendt MVA-melding for fellesregistrerte selskaper?
  • Fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye MVA-meldingen manuelt gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no. Dette vil foreløpig gjelde for selskap i 24SevenOffice, men vi ser på muligheten for å håndtere dette direkte via vår innsending.
 • Vil systemet ta hensyn til om man bokfører i 2021 eller 2022 etter konvertering og manuell justering av MVA-koder er utført?
  • MVA-koder som er berørt: 12, 32, 82, 84, 87, 89 og 92
  • Nei, derfor mener vi at den manuelle justeringen av MVA-kodene bør gjøres når mesteparten av 2021 er bokført og klart. Hvis man bokfører bilag etter denne oppdateringen har vi lagt til koblinger slik at dersom du bokfør bilag i 2021 vil postene i MVA-rapporten for 2021 havne riktig uavhengig av om kontoen ikke er den samme som før (gjelder MVA-kode 82, 84, 87, 89 og 92) men vi anbefaler at du retter MVA-kontoen direkte i regnskapsmodulen før du bokfører.
  • Ønsker du å se hvilken MVA-konto hver post har (for eksempel ved bruk av MVA-kode 12) og vil ha mulighet til å manuelt korrigere dette ved kontering, kan du bruke et nytt script. Kontakt kundeservice for å få tilgang til dette.
 • Endring av satser (eksempel 6% under Covid). Har den nye rapporten tatt hensyn til at det kan komme tilsvarende for fremtiden?
  • Dersom dette skjer, hvil rapporten selvsagt ta hensyn til dette
 • Hvordan vil man nå kunne behandle fakturaer som blir bokført etter at MVA-meldingen er sendt?
  • Dersom du bokfører noe i en termin etter at du allerede har levert MVA-meldingen, vil du ha mulighet til å sende inn en ny total endringsmelding som inkluderer alle bilag i perioden. Vær oppmerksom på at du kanskje må låse opp perioden før du bokfør noe nytt.
 • Vil det la seg gjøre å kjøre MVA hver måned selv om du har en annen type termin?
  • Nei, for at alt skal stemme, må du forholde deg til de periodene bedriften er registrert for i merverdiavgiftsregisteret. Hvis dette ikke gjøres, vil ikke valideringen eller innsendingen fungere.
 • Hvordan håndteres forholdsmessig fradrag MVA i ny rapport?
  • Dersom virksomheten bruker standard MVA-koder vil alt fungere som det skal med tanke på rapportering til Skatteetaten. Grunnlag for inngående merverdiavgift sendes ikke til Skatteetaten men ligger kun i rapporten for å enklere avdekke eventuelle feil, så det er ikke behov for å ta hensyn til diffbeløpet beregnet på grunnlag.
  • Akkurat som for alle selskaper, må eventuelle egne etablerte MVA-koder kobles riktig til den nye MVA-rapporten før dette fungerer.
 • Hva må man gjøre når det er beløp i diff-kolonnen?
  • Hvis rapporten viser at det er en diff før en post betyr det at det er ett eller flere bilag som ikke er korrekt bokført. Under transaksjoner og diff, sjekk hvilke bilag som utgjør differansen og sjekk deretter disse bilag ordentlig, for eksempel:
 • Er riktig MVA-beløp bokført basert på valgt MVA-kode og prosent?
  • Er det brukt riktig MVA-kontoer (med koblinger) i regnskapet basert på valgt MVA-kode
 • Hvordan linkes Altinn ID mot 24SevenOffice?
  • Autentisering vil skje via ID-porten, med personlig pålogging for system til system og for innlogget tjeneste. Dagens Altinn innlogging med brukernavn og passord vil ikke kunne benyttes
 • Hvordan ser bokføringen ut i hovedboken/bilagsjournalen når man sender en erstatnings-/endringsmelding?
  • Regnskapet mot oppgjørskontoen vil kun inneholde de nye transaksjonene og disse totalbeløpene. Forrige bilag vil ikke bli reversert. Dette vil da bety at det er flere posteringer mot oppgjørskontoen før denne perioden.
 • Hvordan gjør vi med våre egendefinert MVA-koder?
  • Det går fint an å bruke egendefinerte MVA-koder, men du må sørge for at koblingene før disse MVA-kodene er riktig satt opp. Hver MVA-kode skal være knyttet til riktig post i MVA-rapporten (basert på saf-t oppsettet). Se for eksempel på koblingene før våre standard MVA-koder og koble til dine egne etter samme standard.
 • Hvordan rapportere fra lukket regnskapsperiode når man ikke kan bruke tilleggsmelding
  • Gjenåpne perioden og bokfør de nye transaksjonene i denne perioden,. før perioden lukkes på nytt. Skatteetaten anbefaler at det gjøres på denne måten dersom dette er mulig.
 • Du får feilmelding om at bedriften ikke er registrert i merverdiavgiftregisteret selv om bedriften er det?
  • Sjekk at du har rett organisasjonsnummer registrert i klientadministrasjonen eller i firmainnstillingene i 24SevenOffice, og at det er samme orgnr som er registrert hos skatteetaten.