Oppsett og Opprettelse av ny MVA-melding

Under følger en beskrivelse av hvordan du oppretter en ny MVA-melding. Steg for Steg.


 

 1. Du finner MVA-rapporten til 24SevenOffice under Regnskapsrapporter.

 2. I første steg av MVA-rapporten som åpnes vil relevante kontoer bli konvertert over til formatet som kreves av Skatteetaten, her kan du ikke gjennomføre noen endringer. 

 3. I andre steg av MV-rapporten setter du opp innstillingene for selskapet. Her velger du innstillinger for termin, bilagsart for bokføring m.m

 4. Hvis du har både sending og signaturrett kan du avhuke for dette for å forenkle antall steg i innsending

 5. Velg riktig leverandør for betaling. Skatteetaten er ikke opprettet av systemet.

   

Ny Mva Melding

For å opprette en MVA-melding for en periode; klikk på “Ny MVA-melding”-knappen. Da må du velge hvilken periode du vil starte og om du av en eller annen grunn må bytte kategori.  

Skjemaet

Før 2022 er rapporteringen gjort på faste nummererte poster. Disse er nå erstattet av en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer basert på MVA-koder. Derfor er det ekstremt viktig å overholde MVA-kodene i henhold til saf-t standarden. Dersom en virksomhet har etablert egne MVA-koder skal koblinger håndteres med stor forsiktighet og nøyaktighet.

Kodene er delt inn i følgende grupper:

1. Salg av varer og tjenester i Norge

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

3

 

Salg av varer og tjenester (høy sats)

2 og 3

3

Uttak

Uttak av varer og tjenester (høy sats)

2 og 3

31

 

Salv av varer (middels sats)

2 og 4

31 

Uttak

Uttak av varer (middels sats)

2 og 4

33

 

Salg av tjenester (lav sats)

2 og 5

33

Uttak

Uttak av tjenester (lav sats)

2 og 5

5

 

Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift

2 og 6

5

Uttak

Uttak av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift

2 og 6

6

 

Salg utanfor merverdieavgiftsloven

1

2. Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport)

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

52

 

Salg av varer og tjenester, fritatt for merverdiavgift

2 og 8

3. Kjøp av varer og tjenester i Norge (fradrag)

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

1

 

Kjøp av varer og tjenester med fradrag (høy sats)

14

1

Justering

Justering av merverdiavgift

14

1

Tilbakeføring

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

14

1

Tap på krav

Tapsføring av fordringer

14

11

 

Kjøp av varer med fradrag (middels sats)

15

11

Tap på krav

Tapsføring av fordringer

15

13

 

Kjøp av varer med fradrag (lav sats)

16

13

Tap på krav

Tapsføring av fordringer

16

4. Kjøp av varer fra utlandet (import)

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

81

 

Kjøp av varer fra utlandet med fradrag (høy sats)

2 og 9

81

 

Fradrag (ikke betalt merverdiavgift ved innførsel)

17

81

Justering

Justering av inngående innførselsavgift på kapitalvarer (høy sats)

17

81

Tilbakeføring

Tilbakeføring av inngående innførselsavgift (høy sats)

17

82

 

Kjøp av varer fra utlandet uten fradrag (høy sats)

2 og 9

83

 

Kjøp av varer fra utlandet med fradrag (middels sats

2 og 10

83

 

Fradrag (ikke betalt merverdiavgift ved innførsel)

18

84

 

Kjøp av varer fra utlandet uten fradrag (middels sats

2 og 10

85

 

Kjøp av varer fra utlandet som er fritatt for merverdiavgift

2 og 11

14

 

Kjøp av varer fra utlandet, betalt merverdiavgift ved innførsel (høy sats)

17

15

 

Kjøp av varer fra utlandet, betalt merverdiavgift ved innførsel (middels sats)

18

5. Kjøp av tjenester fra utlandet (import)

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

86

 

Kjøp av tjenester fra utlandet med fradrag (høy sats) 

12

86

 

Fradrag på kjøp (merverdiavgift)

17

87

 

Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag (høy sats) 

12

88

 

Kjøp av tjenester fra utlandet med fradrag (lav sats) 

12

88

 

Fradrag (ikke betalt merverdiavgift ved innførsel) 

17

89

 

Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag (lav sats) 

12

6. Fisk mv.

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

32

 

Salg av fisk og andre viltlevende marine ressurser

2 og 4

12

 

Kjøp av fisk og andre viltlevende marine ressurser

15

12

Tap på krav

Tapsføring av fordringer

15

7. Klimakvoter og gull

MVA-kode

Spesifikasjon

Beskrivelse

Post i gammel melding

51

 

Salg av klimakvoter og gull til næringsdrivende (høy sats)

2 og 7

91

 

Kjøp av klimakvoter og gull med fradrag (høy sats)

13

91

 

Fradrag (ikke betalt merverdiavgift ved kjøpet)

14

92

 

Kjøp av klimakvoter og gull uten fradrag (høy sats)

13

 1. Diff-kolonnen vil vise om det er noe avvik mellom det bokførte beløpet og det beregnede beløpet avhengig av prosentandelen.
 2. For å kunne se alle transaksjoner knyttet til hver post, klikk på symbolet for hver rad.
  1. Der ser du hver transaksjon for både grunnlag og avgift. Per nå viser vi kun 100 transaksjoner per post. Hvis din bedrift har mer enn det, må vi for øyeblikket henvise deg til Økoskopet for å se alle transaksjoner.
 3. Merknader er en helt ny funksjon og valget som er tilgjengelig per post er basert på Skatteetatens forhåndsdefinerte liste hvor hver MVA-kode har et sett med merknader tilgjengelig. Muligheten for å skrive fritekst for hver post er alltid tilgjengelig, men merk at meldingen da vil bli håndtert manuelt av Skatteetaten.
 4. Den nye meldingen består av mange poster så velg enkelt om du kun vil vise poster med summer.

Avrunding og totalbeløp

 • Den totale fastsatte merverdiavgiften er beregnet som summen etter avrunding på hver linje i meldingen.
 • Avrunding av utgående og inngående merverdiavgift skal alltid avrundes ned til nærmeste hele krone i mva-meldingen.