Økonomi

Saldobalanse

Denne rapporten viser kontoer som har et bokført beløp.  Du finner den fra hovedsiden - rapporter - økonomi, eller fra Regnskap - rapporter. 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Sortering og dato
  1. Denne rapporten er mulig å sortere på prosjekt og/eller avdeling. 
  2. Du kan også søke på en gitt dato fra-til. 
  3. Den blå pilen med spørsmålstegn gir deg mulighet til å tilpasse rapporten på kontonummer, kontonavn, IB, denne periode, eller UB. 
    mceclip0.png
  4. Det er mulig å endre språk på rapporten, men de fungerer kun på kolonnene, ikke på navn på kontoer, eller annen tekst. 

Lage og eksportere rapport 

  1. Først fyller du ut søkefeltene med det du ønsker,
  2. Deretter trykker du på "oppdater" for å få fram rapporten. 
    1. Hvis du ikke velger noe vil den lage rapporten etter standardsøket, som er inneværende år.
      mceclip0.png
  3. Eksport gir deg mulighet til å skrive ut rapporten, eller sende den til Excel. 
  4. Kolonner og sorteringer kan gjøres i Excel. Det er også mulig å printe ut fra Excel til PDF om kan bruker printeren som heter "print to PDF".
    mceclip2.png