MVA

Tilbakegående MVA-oppgjør

Når du registrerer firmaet ditt i Merverdiavgiftsregisteret, kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp som ble gjort inntil tre år tilbake i tid.

Forutsetningen er at varen ikke er videresolgt uten mva og at den var til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. 
Kravet tas med på mva-meldingen for terminen virksomheten ble registrert.

Hvis kjøpet er ført med mva tidligere

Du kan sende dette inn manuelt i Altinn:
Da oppretter du mva-rapport for de tidligere periodene.
Så summerer du beløpene som skal til fradrag.
I terminen du skal begynne å registrere mva legger du inn dette beløpet i mva-innleveringen i Altinn.
Dette markerer du med "Anskaffelser foretatt før mva registrering".

Du kan sende inn via mva-rapporten i 24SevenOffice:

Du finner frem kjøpene og summerer disse.
La oss si det er kjøp for 50.000 NOK hvor 10.000 NOK er MVA du vil kreve tilbake i termin 4 som du har blitt mva-registrert.
Da kan du ved hjelp av hjelpekonto overføre mva-beløpet fra en periode til en annen.
I eksempelet her så har vi brukt hjelpekonto 1799 og flytter mva-beløpet fra termin 1 til termin 4.

Dette vil da skape en diff i mva-rapporten i termin 4, denne kan du da bare se bort i fra, da du vet at diffen kommer av flytting av mva-beløpet.Vi sender kun over mva-beløpet for inngående mva til Skatteetaten og derfor flytter vi kun selve mva-beløpet mellom perioder.

Bruk merknaden "Anskaffelser foretatt før mva registrering" i mva-rapporten ved innsending.

Hvis kjøpet er ført uten mva tidligere:

Da må dere kreditere en kostnadskonto med summen av kjøpene og så bokføre på en kostnadskonto med mvakode i den perioden det skal registreres mva.