Økonomi

Aldersfordelt kundeliste

Denne rapporten gir en oversikt over betalte, og forfalte innbetalinger fra kunder og leverandører.  Du finner rapporten fra Rapporter - økonomi, eller fra Regnskap - rapporter. 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Søk 

 • Rapporten kan sorteres på kunde/leverandør, dato, konto, avdeling, prosjekt, og koblinger. 

mceclip0.png

Bruk

 • Denne kan brukes som en forenklet purreliste da den viser forfalt totalsum per kunde. 
 • Alt som ligger i reskontro kommer opp i denne rapporten. 
 • Har du importert en liste med åpne poster kan denne listen brukes for å finne dem igjen. 
 • Rapporten kan eksporteres til Excel som en csv fil. 
 • Alle rapporter kan printes ut fra Excel til PDF. Skriv den ut på vanlig måte fra Excel, men velg printeren som heter "print til PDF". 

Forklaring til kolonnene

 • Saldo: Denne kolonnen viser summen av betalt, til forfall og forfalt.
 • Betalt: Denne kolonnen viser beløp bokført med bilagsart 5. bank, diverse og inngående balanse (IB)
 • Til Forfall: Denne kolonnen viser poster som ikke er forfalt ennå
 • Kredittid: Er det som står på kunden i CRM. Standard er 14 dager for de fleste firmaer.
 • Faktisk kredittid: Er i gjennomsnitt hvor mange dager det faktisk tar før kunden betaler. Det kan være mindre enn 14 dager, men ofte mer.

Ved å trykke på pilen til høyre for hver kolonne kan du velge hvilke kolonner rapporten skal vise. Her kan du også velge sortering. 

mceclip0.png