Buntrapport

Buntrapporten viser alle bunter ført per år.  Du finner den fra Rapport - økonomi, eller fra Regnskap - rapporter. 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Skriv inn ditt eget navn på bunten når du oppretter den. Da kan denne rapporten brukes til å se hvem som har ført hvilken bunt. 

Funksjoner

  1. Du kan velge å se bunter per år, eller alle år. 

  2. Print-knappen lar deg skrive ut en oversikt over bunten. Denne viser ikke bilder av stempelnummer. 

  3. Det er mulig å reversere hele bunten på en gang. Du kan velge om du ønsker å endre den i bokføring, eller reversere den helt. 

Kolonner

  • Det er mulig å sortere og velge kolonner i rapporten. Den blanke kolonnen viser knappene for print og reverser bunt.