Rådata eksport

Eksport av budsjett

Rådata eksporten finner du fra hovedmenyen - Administrasjon - Import/Export - Eksport av rådata. Her kan du eksportere data i csv-filer.

Eksport av budsjett eksporterer budsjetter fra Økonomi – Regnskap – Budsjett. Ved å klikke direkte på Eksporter-knappen uten å velge et prosjekt, så vil du eksportere alle budsjetter. Eller du kan  se en oversikt over alle budsjetter og velge ett prosjekt som du ønsker å eksportere.

Eksporten av budsjettet kan videre importeres igjen i importmodulen. Dersom du ønsker å gjøre endringer i budsjettet før du importerer det igjen, for eksempel å endre budsjettår til neste år, husk å endre prosjektnummer i .csv-fila før du importerer den igjen.

Budsjett
Kolonnenavn  Forklaring
 BudgetId  BudsjettId
 BudgetName  Budsjettnavn
 BudgetYear  Budsjettår
 ProjectId  ProsjektId
 AccountNo  Kontonummer
 AccountName  Kontonavn
 January  Januar
 February  Februar
 March  Mars
 April  April
 May  Mai
 June  Juni
 July  Juli
 August  August
 September  September
 October  Oktober
 November  November
 December  Desember
 AccountAmount  Totalsum på konto