Rådata eksport

Eksport av prosjektbudsjett

Rådata eksporten finner du fra hovedmenyen - Administrasjon - Import/Export - Eksport av rådata Her kan du eksportere data i csv-filer.

Her får du eksportert budsjetter på prosjekter i prosjektmodulen.

Du kan velge å trykke direkte på Eksporter uten å gjøre noen selekteringer for å eksportere alle budsjetter som ligger på prosjekt. Eller du kan velge å se gjennom listen av prosjekter og velge et prosjekt som du ønsker å eksportere ett eller alle budsjett fra. Har du mange prosjekter, så kan du sette markøren i feltet for prosjekter og skrive inn et prosjektnavn eller deler av et prosjektnavn for å søke opp prosjektet.

Kun prosjekter som inneholder budsjetter vil vises i prosjektbudsjettet.

Eksporten av budsjettet kan videre importeres igjen i importmodulen. Dersom du ønsker å importere det til et annet prosjekt, husk å endre prosjektnummer i .csv-fila før du importerer.

Prosjektbudsjett
Kolonnenavn  Forklaring
 BudgetId  BudsjettId
 BudgetName  Budsjettnavn
 BudgetYear  Budsjettår
 ProjectId  ProsjektId
 AccountNo  Kontonummer
 AccountName  Kontonavn
 January  Januar
 February  Februar
 March  Mars
 April  April
 May  Mai
 June  Juni
 July  Juli
 August  August
 September  September
 October  Oktober
 November  November
 December  Desember
 AccountAmount  Totalsum på konto