Ofte stilte spørsmål

Feilet utbetalinger - feilmeldinger

I denne hjelpeartikkelen får du vite mer om feilmeldinger ved feilede utbetalinger

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Utbetalinger kan havne i feilliste av 2 grunner:

Det er 2 grunner til at utbetalinger kan havne i feilliste: 

  1. Manglende respons fra banken
  2. Banken har sendt en returfil med forklaring på hvorfor betalingen er avvist.

Du kan også gå til Feillisten og klikke på en betaling for å få opp betalingsdetaljer. Der kan du lese de siste hendelsene i aktivitetsloggen.

Manglende respons fra banken

Dersom en betaling havner i feilliste grunnet manglende retur fra bank må det kontrolleres i nettbank om pengene har gått ut eller ikke for å unngå dobbelutbetaling. Vi har ikke fått svar fra banken, så vi vet ikke hva har skjedd med betalingen.

Banken har sendt en returfil med forklaring på hvorfor betalingen er avvist.

Vi viser feilmeldingen vi mottar tilbake fra banken. Ofte er det klart hva den betyr, men i noen tilfeller er det best å kontakte banken for å få en avklaring.

Når du holder musepekeren over feilmeldingen, vil du se en liten popup med den tekniske feilkoden. Nedenfor er en tabell med de vanligste feilkodene og feilmeldingene.

Feilkode

Feilmelding

Forklaring

AC01

AC02

Debtor account number invalid or missing

Feil i kontonummeret fra avsender. Det kan også være en feil med oppsett av avtalen.

AC03

Kreditors kontonummer er feil eller mangler

 ISO Invalid Creditor Account Number

Feil i kontonummeret fra mottaker

Mottager har ikke KID-avtale

AG01

Direct debit forbidden on this account for regulatory reasons    

Feil med oppsett av avtalen

AG08

Approver do not have permission on debit account

eller

User with id [xxxxxx*] does not have approve role for account, Not authorized for accounts

Personen som autoriserer betalingen, har ikke riktige fullmakter i banken for å betale fra aktuell konto. Kontakt banken ved spørsmål om fullmakter. For DNB kan også feilmeldingen bety at det er lagt inn feil org.nummer i AvtaleID. Kontroller med banken at ID stemmer med avtaleoppsett.


Obs! Personen som signerer må ha fullmakt/tilgang til bankkontoen i nettbanken. F.eks. hvis avtalen ligger på regnskapsbyrå og kunden skal signere, da må kunden har tilgang til regnskapsbyråets nettbank.

RR09

Strukturert kreditorreferanse ugyldig eller mangler/ Structured creditor reference invalid or missing

Det er feil i KID-nummeret på betalingen eller i kontonummeret til mottaker. Dersom du har kontrollert KID & kontonummer og ikke finner noen feil, ta kontakt med banken.

NARR

CAP Invalid Agreement Identification

Sjekk om det er riktig avtalenummer på avtalen

NARR

CAP Amount is not present or cannot be zero

Noe feil med beløp på betalingen

NARR

CAP Credit account number must be stated as IBAN

Mottaker konto må settes omm som IBAN

NARR

Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference

Mottaker krever KID referanse på betalingen, sjekk at dette ligger riktig inne

BE04

ISO Missing Creditor Address

Mangler mottaker adresse

RR09

Invalid structured customer reference

Feil i KID eller kontonummer

RR07

ISO Remittance Information Invalid

Feil i betalingsinformasjonen

RR07

ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type

Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker.

RC07

ISO Invalid Creditor Bank Identifier

Feil i mottakers bankkonto detaljer, BIC/Swift mangler?

FF06

Invalid Category Purpose Code

Betaling fra skattetrekkskonto via Evry.

Skattetrekkskonto krever TAX=True i Innstillinger.

 

Social security number is outdated

Man må verifisere med bankID igjen for RGB.

 

transaction.receiver.account.number must satisfy regex pattern /^[A-Z0-9-]+$/

Feil i mottakers kontonr, sjekk bankdetaljene at alt er riktig, ingen mellomrom eller . i kontonr.

AGNT

:Agent in the payment workflow is incorrect/ IncorrectAgent

Dette pleier å bety at man forsøker å remittere en betaling til utlandet/i valuta, men at det ikke er definert BIC/SWIFT for mottakers bankkonto på kontaktkortet i øyeblikket fakturaen ble bokført. En slik betaling må inneholde info om BIC/SWIFT for mottaker.

 

Initiating Party ID must be numeric

(DNB) Kontroller at divisjonsnummeret er riktig. Dersom det ikke løser problemet, ta kontakt med banken og be dem sjekke om avtalen ved en feil er satt opp med divisjon (filmottak) Telepay i stedet for XML/ISO.

 

Incorrect division in data approval file

(DNB) Sjekk at divisjonsnavn, nummer og avtaleID registrert i bankkontoinnstillingene er identisk med det banken har registrert på avtalen i sine systemer. Mest sannsynlig er avtaleID eller divisjonsnummer feil.

 

Approval Data does not contain reference of P001

(DNB) Denne feilmeldingen tyder på at det er en feil i ACP-systemet til banken. I slike tilfeller er ikke alltid remitteringsfilen avvist, selv om det ser slik ut i Go. Ikke autoriser på nytt før du har fått bekreftet fra banken at betalingen faktisk er avvist. Gjerne informer vår supportavdeling dersom du får denne feilmeldingen.

 

Transfer currency is not valid

Din bank støtter ikke overføringer i aktuell valuta som er satt på betalingen.

 

ISO Invalid Debtor Account Currency

Bankkontoen du remitterer fra er ikke definert med riktig valuta i bankkontoinnstillingene.

 

Error on opening and validating the ASIC container

Denne feilmeldingen er tilknyttet Eika-bankene og bankene i Lokalbank-alliansen. Den betyr ofte at BIC/Swift registrert på utbetalingskontoen i bankkontoinnstillingene er feil. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med banken.

 

No OCR agreement found

Dette betyr at betalingsmottaker har fakturert med KID uten at en OCR-avtale er aktivert hos Nets/MPS, alternativt at KID-lengden er feil i forhold til avtaleoppsettet. Løsningen blir å betale uten KID og gjerne også informere leverandøren om problemet.