Ofte stilte spørsmål

Gjør systemet en duplikatsjekk på betalingene?

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi duplikatsjekk på betalinger, hvordan det fungerer, samt hvordan du selv kan justere tidsintervallet.

Hvordan fungerer duplikatvarsel?

  • I slutten av februar 2023 introduserte vi en ekstra duplikatkontroll som etterspør en bekreftelse fra deg hvis vi finner en betaling som ligner på en annen i et tidsintervall bakover i tid.
  • Tidsintervallet på dette har vært for stort tidligere, så vi har fått tilbakemelding om at mange har fått unødvendige mange varsler. Vi har nå justert tidsintervallet ned til 3 måneder bakover i tid (dvs 90 dager).
  • Vi har også lagt opp dette som en  innstilling under Administrasjon > avtaler der du selv kan justere dette opp eller ned avhengig av dine behov.

Hva bør jeg sette innstillingen til?

  • Har du månedlig fakturaer med samme kid nummer vil du kunne justere dette ned til 29 dager eller kanskje 27 dager for å unngå varsel hver gang du skal signere denne type betalinger.
  • Hvis du derimot ofte korrigerer bilag bakover i tid i reskontroen din, vil du mest sannsynlig sette et høyere tall for å fange opp betalinger som er blitt betalt før korrigeringen og få varsel om dette. Da bør tallet være høyere enn hvor langt tilbake i tid du kan komme til å korrigere.
  • Jobber du med korrigeringer og koblinger i reskontro så langt tilbake som 6 måneder bakover i tid,  vil du sikkert sette 6 måneder, ~= 180 dager, for å få varsel om en liknende betaling som er betalt for så langt tilbake som seks måneder.

Hva er dette duplikatvarselet?

Du får varsel hvis du har en betaling med forfallsdato inntil 90 dager (default innstilling) bakover i tid når du signerer en liknende betaling. For at en betaling skal likne på en annen, må de to betalingene inneholde:

  • en eller flere referanseverdier som er like
  • ha samme kontonummer på mottaker
  • ha samme beløp og valuta
  • ha forfallsdato etter det antall dager bakover i tid som du har valgt i innstillinger

Når alle disse punktene er oppfylt, vil betalingen ligne, og du får varsel om en potensiell duplikat