Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om feilmeldinger og slettede betalinger i bankmodulen.

Hvordan rette opp i feilmeldinger for referanse eller bankkonto. Gjenoppretting av slettet betalingsforslag eller betaling.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Slettet betalingsforslag

Har du slettet en innbetaling og ønsker legge den til i bank igjen? 

Hvis du har slettet en betaling fra betalingslisten må denne gjennopprettes fra den aktuelle leverandørreskontroen. 

1. Gå inn på Reskontro til den aktuelle leverandøren i CRM. Her er det viktig at vi huker av for åpne poster (og leverandørreskontro). Bildene nedenfor viser både ny og gammel reskontro modul. 

2. I gammel reskontro: Høyreklikk den aktuelle posten og trykk "Legg til i bank"

I ny reskontro: Trykk på de tre prikkene til høyre og "legg til bank"


Du kan nå gå tilbake til bankmodulen og posten vil ligge under betalingsforslag. 

Hvis du har slettet en betaling fra betalingslisten hopper den "opp" og tilbake til betalingsforslagsfanen. 

 

Har du manuelt bokført en innbetaling? 

Hvis du har manuelt bokført en innbetaling som befinner seg i betaltfanen kan du slette denne istedenfor å bokføre. Betalingen vil fortsatt være søkbar i utbetalinger, men forsvinner fra "betalt listen" uten at du trenger å bokføre dobbelt.  

 

Feilmelding ved signering av betalinger? 

Her er en oversikt over vanlige feilmeldinger:

Referanse


Her mangler du en referanse på betalingen og må legge til det. Det kan være KID, fakturareferanse eller tekst referanse. Trykk inn på betalingen og legg til referanse i referansefeltet.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Her er det feil i KID, rett opp dette og godkjenn på nytt.

 

Bankkonto

Her er det et nytt kontonummer eller et kontonummer du ikke har brukt for utbetaling tidligere på kunden. Da må du bekrefte at det er riktig konto før du kan godkjenne. 

Du bekrefter ved å trykke inn i til kontonummer feltet og velger kontonummer på nytt i nedtrekks menyen som kommer opp. Da skal kontonummer være bekreftet og du kan godkjenne.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Her er det feil i kontonummer til mottaker. Sjekk at det er riktig kontonummer som er fult inn og ligger inne uten mellomrom eller punktum mellom noen siffer.