Ofte stilte spørsmål

Hvordan bruke periodiserings script i bokføring

I bokføring kan man benytte et script som gjør det mulig å legge inn automatisk periodisering. Her forklarer vi hvordan du bruker periodiserings-scriptet som finnes innlagt som standard for alle.

Periodisering innenfor et kalenderår
 1. Gå til regnskapsmodulen - bokføring.
 2. Påse at kolonnen "script" er synlig ved å klikke på det lille tannhjulet oppe i hjørne hjørne og huk av for script. 
 3. I bokføringsbilde står du i kolonnen script på raden med kostnadskontoen. I script kolonnen trykker du på nedoverpilen for å få frem de scriptene som finnes. Forslag nummer 2 er periodisering.
 4. Der skriver du inn for eksempel 2:10,3,17xx. Alltid 2: (kolon) først, så fra hvilken periode bilaget skal kostnadsføres, deretter hvor mange måneder bilaget skal kostnadsføres over, til slutt riktig balansekonto for den forskuddsbetalte kostnaden.
 5. Om du for eksempel skal periodisere fra oktober og tre måneder frem mot konto 1749, skriver du inn på følgende måte: 2:10,3,1749 og trykker enter.
 6. Slik ser det da ut når det deles opp:
 7. Når du skriver i script-kolonnen så kommer informasjon opp samtidig så du vet hva du skal fylle ut:

  Periodisering over to kalenderår
 8. På samme måte som ovenfor, systemet skal bruke riktige bilagsdatoer når du periodiserer et bilag med for eksempel periode fra november 2020 og 3 måneder fram i tid.
 9. Periodisering av faktura i et år hvor kostnaden skal i forrige år
 10. Fakturadato i januar 2021 hvor kostnaden skal i 2020. Periode 12 i 2020 er 0, november er -1 osv.
 11. Periodisering som starter i neste regnskapsår
 12. Januar er periode 13, februar periode 14 osv. Så hvis fakturadato er i desember 2020 og fakturaen gjelder januar til mars i 2021 så blir startperioden 13.
 13. Script. 2:13,3,17xx
 14. Det er kun kontoer som er markert med kontotype resultat det er mulig og periodisere på.