Ofte stilte spørsmål

Hvordan reversere en eiendel?

Her går vi gjennom et eksempel på hvordan reversere en eiendel. Vi tar utgangspunkt i eiendelen i artikkelen Hvordan legger jeg inn en eiendel i anleggsregisteret. 

Hva hvis du i etterkant ser at du må reversere eiendelen, den skulle ikke ha blitt avskrevet i det hele tatt. Vi har muligheter for å både “hel-reversere” og “del-reversere”.

 1. Hel-reversering
  For å reversere må du gå inn på eiendelen og til fanen «Avansert». Denne fanen brukes til reversering , nedskrivning og salg.
 2. Hurtigvalg :
  1. Dette år og resten av levetiden
  2. Forrige år og resten av levetiden
  3. Alle perioder
  4. En kan også velge egendefinert, ved å for eksempel velge reversering ifra april 2021.
  5. Periode-til kan en ikke definere selv da en ikke skal ha hull I avskrivningene så det blir ifra en dato og ut levetiden.
 3. Igjen så påvirker ikke bokføringen I modulen perioder som er ifra start for avskrivning og frem til bokført til og med. Disse føringene holdes utenfor.
 4. La oss nå prøve å reversere alle perioder. Da foreslår den januar 2023 til og med desember 2024.

 5. Da ble reverseringsbuntene overført til bokføring siden den ble endret fra manuell til direkte bokføring. Ifra notification hub samt hendelser så får en med seg bilagsnummeret bilaget fikk. Og en kan også se at kolonnen «Siste bokførte periode» har nullet seg ut.
 6. I dette bildet så ser du at det står periode 3/36, denne kalkuleringen er bare en kalkuleringskolonne utifra dagens måned. Avskrivning starter I februar, og vi er I bildet I april, ergo februar+mars+april = 3.
 7. Etter en hel-reversering så ser en at alle dimensjonene igjen er åpne for editering, samt en kan slette, avbryte eiendel. Legg også merke til at fanen «Avansert» nå er utilgjengelig igjen. Her kan en endre det en ønsker og så starte bokføring av ny avskrivning for denne eiendelen.
 8. Del-reversering
  Ny eiendel har kjøpesum 36.000, starter avskrivning I januar 2020 og har 36 perioder for avskrivning. Denne har blitt avskrevet I sin helhet men I etterkant så har det skjedd endringer : 
 9. Du har foretatt en påkostning i mars 2020 på 50.000. som skal følge samme avskrivningsløp.

 10. Da må du reversere som bildet viser under, da reverserer du alle avskrivninger fra mars 2020 og ut desember 2022.
 11. Deretter må du endre kjøpesum til 86.000 da det er total sum. Endringen autolagres og du ser endringen under hendelser. Hvis den skal avskrives for like mange perioder som opprinnelig så kan du nå bare bokføre alle avskrivningene for eiendelene. Da ser du at avskrivningene fra mars 2020-des 2022 vil være høyere pga påkostningen.
 12. Du har etter bokføring oppdaget at en har valgt feil antall perioder eller en annen dimensjon.

 13. Da anbefaler vi at dere reverserer hele avskrivningsløpet for da kan dere endre alle dimensjonene og starte nytt avskrivningsløp.
 14. Du har foretatt en påkostning I mars 2020 på 50.000 som skal følge et annet avskrivningsløp, nå med eksempelvis 40 perioder.

 15. Da reverserer du alle avskrivninger fra mars 2020 og ut desember 2022. En må da endre både beløp og periode. Vi anbefaler at dere starter med periode og deretter endre beløp. Påse at autosave blir aktivert og at du ser endringene I hendelser eller på generell layout. Før du bokfører.

Vi anbefaler at dere bruker kategorier for påkostninger for da har dere et eget løp for hver enkelt eiendel og dere kan få kontroll via en god kategoribruk.