Ofte stilte spørsmål

Hvordan importere anleggsmidler

Her går vi gjennom hvordan du kan importere anleggsmidler.

For å kunne importere anleggsmidler inn I anleggsmodulen må en følge visse regler for at de skal bli lagt inn korrekt I vår anleggsmodul.

  1. Du må lagre excel filen som «CSV UTF-8 (kommadelt).
  2. Beløp med desimaler må føres med punktum, eksempelvis 100.10.
  3. Valideringsregler blir oppsummert nedenfor

For å kunne importere må du gå inn via de 3 prikkene på høyre side og så velge Importer.

 

Før du legger til ønsket CSV fil må du sørge for at avdeling/prosjekt/regnskapskontoer allerede er etablert i selskapet hvis ikke vil du få opp feilmeldinger om hva som skal rettes.

 

I fanen tidligere importer kan du se historiske importer, her kan du laste opp csv filene som ble brukt eller du kan slette/reversere importer. Merk at du ikke kan reversere en import I etterkant hvis du har bokført noe på en av eiendelene I selve importen. Da må du eventuelt reversere all bokføring og slette eiendelene manuelt.

 

Valideringsregler for selve excelfilen

Eksempelfil for valideringsregler

 

Eksempelfil for import

Her kan du laste ned eksempelfil for import av aktive anleggsmidler.

Eksempelfil