Lær mer om

Lær mer om Scope 1, 2 og 3

Hvordan jobbe mot utslippsreduksjoner basert på scope 1, 2 og 3.

Klimaregnskap gir deg innsikt i ditt klimagassutslipp etter GHG protokollens Scope 1, 2 og 3. Noe som er helt supert det, men hvordan kan det hjelpe deg med å redusere Klimagassutslippet ditt? Vi gir deg tipsene nedenfor!

Scope 1, 2 og 3

Det anbefales å jobbe mot utslippsreduksjoner i alle Scopene. Scope 1 og 2 er de faktorene som du selv kan påvirke direkte. Dine reguleringer i vanlig drift kan redusere utslippene i disse scopene. For noen selskaper er det likevel ikke mulig å legge om sin egen drift og få redusert Scope 1 og 2. Da gjelder det å ta en titt i verdikjeden og se på dine leverandører, som gjelder Scope 3. 

 

I Klimaregnskap kan man dypdykke på linjenivå i Klima Analyse og se hvordan Scope 1, 2 og 3 er generert. 💡Filtrer øverst for oversikt over hvert enkelt scope. 

Scope 1

  • Scope 1 er bedriftens direkte utslipp, som vil si utslippet av det selskapet selv drifter og eier.

  • Kan du gjøre noe med utslippene av det du selv eier?
  • Er det noen avvik i månedene som er verdt å bemerke seg?

 

 

Scope 2

  • Scope 2 er indirekte utslipp knyttet til selskapets energiforbruk. Her kan du koble til din Elhub måler. Se hjelpefilen 👉 her

  • Er det noe jeg kan justere i energiforbruket mitt? Kan strømmen skrus av/på et annet tidspunkt enn det det gjør i dag?

 

 

Scope 3

  • Scope 3 er indirekte og direkte utslipp fra verdikjeden og fra andre kilder knyttet til selskapets virksomhet, som kjøp av råmateriale, varer og produkter.
  • Hvilke leverandører har størst utslipp? 
  • Hvordan kan du få de til redusere sitt scope 1 og 2?
  • Kan du påvirke eller tilrettelegge for dem på noe vis?

 

Klimaregnskap støtter med data og planer. 24SevenOffice anbefaler selskaper som ikke er kjent med CSRD-rammeverket å samarbeide med en partner på området ved rapportering.