Ofte stilte spørsmål

Hvordan korrigere et bilag

I 24sevenoffice kan du enkelt både redigere og korrigere et bilag. Dette kan du gjøre i regnskapsmodulen under søk bilag.

Redigere en bilagslinje

Gå til regnskapsmodulen - søk bilag.

 1. Søk frem bilaget som skal redigeres.

 2. Høyreklikk på bilaget og velg rediger bilagslinje.

 3. Her har du mulighet til å endre dimensjoner, forfallsdato og kommentar. 

 4. Trykk lagre. Det gir også endringer i rapporter (hovedbokskonto og kunde/leverandørreskontro).

Korriger bilag

Gå til regnskapsmodulen - søk bilag..

 1. Søk frem bilaget som skal korrigeres.

 2. Høyreklikk på bilaget og velg korriger bilag.

 • Velg ja om du vil annullere bilaget så den går i null, samt at det skapes en kopi av bilaget som gjør at det er mulig og bokføre bilaget på nytt i bokføring.

 • Velg nei om du bare vil annullere bilaget så det går i null. (Begge alternativene gjør at bilaget merkes som skjulte slik at du har mulighet til å vise eller skjule dem i rapportene).

 1. Om du velger ja så havner korrigeringsbunten som en egen bunt i bokføring for videre behandling/bokføring, og vil hete korrigering - bilagsnummer. Korrigeringen føres på samme bilagsnummer som det originale bilaget.

Når du høyreklikker på bilaget i Søk bilag kan du også velge Kopier. Deretter Kopier, Reverser eller Kopier og reverser. Den siste brukes f.eks for å unngå unødvendige føringer i reskontro og hovedbok. Altså når man skal kun reversere linjer med feil og føre på nytt riktig vei med riktig kontering. Korrigeringsbilaget må gis nytt bilagsnummerr ved å trykke på reverser. Velg gjerne bilagsart 10.

Korriger deler av et bilag: Velg korrigere bilaget og velg ja slik at det skapes en bunt i bokføring. Deretter sletter du de radene du ikke vil ha med i det nye bilaget og bokfør.

 

Korrigere utgående fakturaer

 1. Det er nå lagt på en sperre som gjør at man ikke kan reversere/korrigere utgående fakturaer.
 2. For å korrigere denne type bilag må man nå velge Kopier -> Kopier når man høyreklikker på bilaget i "Søk bilag", ikke velg korriger. Bilaget vil få nytt bilagsnummer, og man må bytte til bilagsart diverse (husk å regenerere bunten for å få oppdatert til riktig bilagsnummer før bokføring). La også fakturanummeret stå i fakturanummerfeltet (for å kunne søke opp bilaget senere på en enkel måte).
 3. Slett så 1500 raden. Konter slik at bilaget blir riktig og konter reversering av feilen, deretter bokfør. Tekst i kommentarfeltet med for eksempel «korrigert utgående faktura - bilag xxxx»
  Grunnen til at denne sperren er kommet er fordi mange benyttet reverser i stedet for å kreditere fakturaer via fakturamodulen.

Hvis bilaget du korrigerer allerede ligger i bank må dette slettes. Etter korrigering vil bilaget legge seg til bank på nytt, og du risikerer en dobbel betaling.