Ofte stilte spørsmål

Hvordan lage faktura uten mva

Her kommer en liten veiledning til hvordan du kan lage en ordre/faktura som skal være uten mva.

Vi anbefaler ikke å gjøre endringer på konto eller mva koder uten å sjekke med regnskapsfører. 

Hvordan lage en hel ordre/faktura uten mva.

  1. Opprett en ny ordre. 
  2. Sett "Type salg" til en av de som er avgiftsfrie. Hvis du ikke ser "Type salg" i ordrebildet ligger den under Avansert - Fakturainformasjon. 

Hvordan sette et produkt som avgiftsfritt

Hvis du bare skal ha enkelte produkter/varelinjer avgiftsfrie kan du opprette produkter uten avgift. Vi anbefaler å ha disse i en egen kategori. 

  1. Fra ordrebehandling, gå til knappen "Produkter", eller til "Produktsøk" - Nytt produkt. 
  2. Huk vekk "Bruk standard", nå kan du velge en avgiftsfri konto. 
  3. Huk på "Opprett ny" for å lage en ny kategori. 
  4. Legg til det nye produktet på ordren. Dette skal nå stå uten mva. 

Hvordan sette en kunde som standard avgiftsfri 

Når du skal fakturere en kunde i et annet land skal som regel salget være avgiftsfritt. 

  1. Søk opp kunden i CRM og gå til fanen Innstillinger. Der setter du opp Type salg til for eksempel “Salg utland”.
  2. Opprett en ordre/faktura på kunden. Denne skal nå være avgiftsfri. 

Endringer som gjøres på kunde i CRM etter at ordre/faktura er opprettet vil ikke bli med på ordre/faktura. Det er viktig at endringen gjøres først, så opprettes ordre/faktura etterpå

Kontoer og mva koder 

Hvis du ønsker å gjøre endringer på konto for produktkategori går du til Produkthåndtering, høyreklikker på kategorien - endre kategori - kontoer. For å velge konto trykker du på teksten "velg". 

For å gjøre endringer på konto for produktet går ut til Produkthåndtering - dobbeltklikker på produktet - fanen  Typegrupper. 

Du kan finne, og endre, standard konto for de forskjellige typegruppene i Administrasjon - innstillinger - økonomi - typegrupper. 

For å se hvilke mva. koder som går mot hvilken konto går du til Regnskap - innstillinger - kontoer.

Vi anbefaler ikke å gjøre endringer på disse uten å sjekke med regnskapsfører