Ofte stilte spørsmål

Hvordan legge til en eiendel i Anleggsregisteret?

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi et eksempel på hvordan du kan legge til et mulig livsløp for en eiendel.

 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Det første man bør gjøre er å gå inn på «innstillinger».

 

Her kan du lage egne kategorier og ha opptil 2 underkategorier per kategori. Disse kan du delegere til eiendelene i forkant og etterkant.

Bokføringsmetode er selskapsinnstillingene for posteringsmetode. Dette vil ligge som standard for alle nye eiendeler som blir opprettet, men en kan samtidig endre dette per eiendel på anleggskortet.

 

 

Ny eiendel

Velg «Ny Eiendel»

Detaljer

Her legges det inn navn på anlegg, dato for kjøp og kjøpesum eks mva. Her kan du knytte etablerte kategorier til eiendelen eller du kan gjøre det I etterkant.
Kategorier er fint for å kategorisere eiendelene og kan også benyttes for påkostninger. Da legger du eiendeler og påkostninger på samme kategori og nivå. Dette kan senere filtreres på samt få opp i pdf rapporten. 

Du har nå også mulighet til å legge inn eiendeler som ikke skal avskrives. Hvis dette velges må du bare legge inn balansekonto for eiendelen og ikke forholde deg til avskrivninger. Dette er lagt til for avstemningsårsaker samt daglig kontroll.

Videre kan kan du velge en egen posteringsmetode hvis den skal avvike ifra standard utifra selskapsinnstillingene. Vi anbefaler at du benytter manuell I starten og heller går over til direkte bokføring etter hvert. Ved manuell så får du som vanlig en ferdig kontert bunt I bokføringsmodulen som du kan bokføre. Merk at når du sender noe til manuell bokføring så oppfattes dette som «bokført» I anleggsmodulen så gjerne ha et lite forhold til det.

Avskrivning

Her velger du standard lineær avskrivning. Startmåned og startmåned vil bli definert som det samme som kjøpsdato, som hurtighjelp, men denne kan du fint endre som du selv ønsker. Kjøpsdato og start for avskrivning kan avvike. Deretter velger du hvor mange perioder eiendelen skal avskrives. Det som er nytt her er at en kan velge om det skal avskrives I starten av måneden eller I slutten av måneden. Bokført til og med vil det bli skrevet mer om på et senere avsnitt her.

 

Saldoavskrivning

Du kan nå saldoavskrive eiendeler, det vil si å avskrive eiendelen med en fast %-sats. Du kan legge det inn på en ny eiendel som ikke har startet, har startet eller er importert.

Er restverdi 15.000 eller under så avskrives det I sin helhet det siste året.

En eiendel som følger saldoavskrivning samt har allerede fulgt et avskrivningsløp utenfor anleggsmodulen I 24sevenoffice vil I løpet av det året i ny modul bli korrigert til å følge korrekte beregning, slik at år 2 følger ordinære beregninger.

 

Kontoer

Her hentes selskapets kontoplan.

Balansekonto for eiendel : dette er konto du førte fakturaen imot.

Balansekonto for avskrivninger : her velger du hvilken konto vi skal foreta avskrivningene imot. Du kan selv velge om du ønsker å ha det på samme balansekonto eller en egen adskilt konto. Vi har en utnullingsfunksjon som vil nullstille disse etter endt bokføring.

Resultatkonto : dette er resultatkonto for avskrivningene


Bilagsart : her velger du bare bilagsarten Diverse eller en egendefinert bilagsart for avskrivninger eksempelvis.

Deretter lagre og da vil du få opp en notifikasjon nede til venstre, denne er hjelpsom med tanke på info over hva som nettopp ble gjort. Denne forsvinner automatisk etter 15 sekunder.

 

Ved å klikke på de 3 prikkene kan du enkelt velge kolonner og lengden på kolonnene du ønsker å ha fremme.

 

Du kan lese mer om hvordan du bokfører eiendel her.

Slett/avbryt

Når du klikker deg inn på en eiendel har du nederst et alternativ «slett», dette vil fjerne eiendelen helt ifra modulen. Valget Avbryt avskrivning flytter eiendelen til arkivet «Avbrutt», dette er hvis du vil fortsette på det ved en senere anledning. Men en kan ikke sende eiendel som er delvis avskrevet på avbrutt.

Før du har avskrevet noe på eiendelen så kan du endre alle dimensjonene, og etter at du har avskrevet så blir nesten alt stengt for videre editering, kun navn og kategori vil bli mulig å endre. Det kommer alternativer sammen med reversering men det kommer vi tilbake til på et senere avsnitt.

Etter at du åpner eiendelen etter lagring så har en fått 2 nye faner helt øverst. «Avansert» og «Hendelser». Avansert er ikke mulig å benytte før en har bokført noe, dette omhandler reversering og salg.

Du kan ikke slette en eiendel som er avskrevet. Da må du først reversere avskrivningene.

 

Hvordan legge til en aktiv eiendel i anleggsregisteret som tidligere er avskrevet kan du lese mer om her.