Ofte stilte spørsmål

Hvordan leser jeg lønnsslippen?

I denne artikkelen finner du informasjon om hva de ulike sumlinjene på lønnslippen er og hvordan du kommer frem til netto utbetalt lønn.

Forklaring til de ulike elementene på lønnsslippen:

  • Sum lønn - skal utbetales og det trekkes skatt på linjene med % eller T
  • Sum naturalytelser - dette beløpet utbetales ikke, det skal kun trekkes skatt på
  • Sum trekk - diverse som betales via lønn, som fagforeningstrekk og pensjonstrekk
  • Trekkgrunnlag - lønnspostene som inngår her er det % tegn på eller en T for tabell

Nederst før Netto utbetalt ligger linjer på skatt og eventuelt utleggstrekk

Se eksempel og utregning:

Netto utbetalt = sum lønn - sum trekk - skatt og evnt utleggstrekk, bidragstrekk osv

30.318,20 = 42.730,13 - 1.996,93 - 500 - 9.915