Ofte stilte spørsmål

Hvordan sette opp factoring-innstillinger

Her tar vi deg igjennom hvordan man får koblet på factoring

Vi har laget en liste for å kunne ta i bruk factoring. Følg følgende steg: 

  1. Innstillinger for Factoring finner du ved å gå til Administrasjon – Innstillinger
  2. Velg få mappen som heter Økonomi og velg deretter Factoring innstillinger

Hvis man ønsker å benytte et factoringselskap til innkreving av utestående beløp/fakturaer kan man legge inn informasjon om det firmaet her. I tekstfeltet nederst på siden kan man legge inn informasjonstekst til bedriftens kunder om hvilket factoringselskap man benytter og hvilke betalingsbetingelser som gjelder ved overdragelse av faktura til dette. Denne informasjonen vil da komme med på fakturautskriften. Husk også å legge til kundenummeret hos factoringselskapet, firmanavn, adresse og kontonummeret.

Velg kunde, Normal Posting og No posting

  • Velg kunde: Her kan man velge en bestemt kunde som man ønsker at postene skal legge seg i reskontroen til. Man kan f.eks. bruke factoringselskapet som kunden her. Man vil da ikke kunne skille hvilken kunde de forskjellige føringene står på.
  • Normal posting (anbefales): Ved bruk av normal posting så vil postene legge seg i reskontroene på de forskjellige kundene i kundedatabasen din.
  • No posting: Her vil ikke reskontroen bli ført automatisk i systemet og man må legge inn fordringene fra factoring selskapet manuelt. Siden reskontroen ikke blir ført, så vil det heller ikke legge seg inn i resultatrapporten og andre rapporter, og derfor må man gjøre dette manuelt i tillegg. Man kan da samle opp og føre som en føring dersom man ønsker det.

Under modulen Import/eksport – systemspesifikke finner man forskjellige eksporter som benyttes for oversending av data til de forskjellige factoringselskapene