Ofte stilte spørsmål

Hvordan sette opp nytt distribusjonsløp

Ikke alle kunder skal behandles likt eller følge standarddistribusjon. Her viser vi deg hvordan man kan sette opp et nytt distribusjonsløp

Dersom man har kunder som krever å motta faktura på EHF-format, så kan det være lurt å legge opp et eget distribusjonsløp for EHF-kunder – som kun inneholder distribusjonsmetode «EHF». Videre legger man inn samtlige kunder som krever EHF-faktura som mottakere i det nye distribusjonsløpet.

Man oppretter nye distribusjonsløp på følgende måte:

  1. Klikk Legg til for å opprette et nytt distribusjonsløp
  2. Gi løpet et navn, i vårt eksempel «Kun EHF»
  3. Sett opp prioriteringene ved å dra og slippe ønsket distribusjonsmetode på ønsket prioritetsnivå i regelhierarkiet. I vårt eksempel plasserer vi «EHF» som 1. og eneste prioritet. 
  4. Gå til fanen Mottakere og velg hvilket Land, alternativt hvilke kunder / kundetyper, som distribusjonsløpet skal gjelde for. Kunder legges til enkeltvis.