Importfelter

Importfelt for budsjett

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Budsjett
Kolonnenavn    Forklaring
 BudgetName  Budsjettnavn
 BudgetYear  Budsjettår
 ProjectId  ProsjektId
 AccountNo  Kontonummer
 January  Januar
 February  Februar
 March  Mars
 April  April
 May  Mai
 June  Juni
 July  Juli
 August  August
 September  September
 October  Oktober
 November  November
 December  Desember

 

Vær obs på følgende:

  • Inntekter skal ikke ha minustegn foran seg. Utgifter må ha minustegn.
  • Dersom du har eksportert et budsjett som du skal importere igjen, vær obs på at det er 3 felter som eksporteres og som ikke skal importeres igjen. Dette gjelder BudgetId, AccountName og AccountAmount.
  • Dersom du har tilgang til flere firmakontoer og eksporterer et budsjett fra en klient til en annen, pass på å ha samme kontonummer innlagt i begge klientene. Rader som eksporteres fra ett firma, blir ikke importert dersom samme konto ikke er opprettet i firmaet som det skal importeres til.
  • Dersom du skal importere budsjett koblet til prosjekt, husk å se i importfilen din at budsjettet kobles til riktig prosjektid. Det er spesielt viktig å være obs på dersom du eksporterer i en firmakonto og importerer i en annen, da må ProjectId endres på i filen før du importerer.