Importfelter

Importfelt for dimensjoner

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Det er mulig å eksportere egendefinerte dimensjoner fra en klient, og importere inn i en annen klient. Dersom du ikke har noen egendefinerte dimensjoner i klienten fra før, sett DimensionType til 101 på den første dimensjonen, DimensionType 102 på den andre dimensjonen, og så videre.

Dimensjoner:
Importfelt Forklaring
 DimensionType  ID på dimensjonen
 DimensionName  Navn på dimensjonen
 DimensionRowValue  ID på dimensjonsrad
 DimensionRowName  Navn på dimensjonsrad