Importfelter

Importfelt for notat

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Notat
Importnavn Forklaring
NoteCategoryId Systemkategorier på notatet. Variabler er Notat, telefon, møte, salg, faktura, annet og e-post
NoteCompanyId ID eller navn på eksisterende bedrift i 24SevenOffice som du vil at notatet skal knyttes mot
NoteContactId ID på eksisterende kontakt du vil at notatet skal være knyttet mot
NoteDateRegistered Dato for registrering av notatet. Format: dag.mnd.år(31.01.2008)
NoteDescription Kommentar i notatet
NoteOwner Eier av notatet, må være eksisterende bruker av 24SevenOffice, ellers settes denne til brukeren som importerer dataene. Må være i formatet fornavn + etternavn eller ansatt id (employee id)
NotePrivate Definerer om notatet skal være privat for eieren av notatet. Feltet settes da til ”privat”.
NoteProjectId ID på eksisterende prosjekt som notatet skal knyttes mot
NoteTitle Tittel på notatet

 

Ved import av filer som inneholder notater som er større enn 255 tegn, må det ligge et notat som er over 255 tegn i den første raden (under overskriften).

Hvis ikke det gjøres vil databasen begrense feltet til nvarchar(255) , og store notater vil da bli kuttet på 255 tegn.