Importfelter

Importfelt for oppgaver

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Oppgaver
Importnavn Forklaring
TaskCustomerId Navn eller kundenr på kunden oppgaven er koblet til.
TaskContactId Konktaktid til kontakten oppgaven er koblet til.
TaskEmployeeId Ansattnummer til eier av oppgaven.
TaskTitle Tittel på oppgaven(maks 200 tegn).
TaskDescription Beskrivelse(maks 4000 tegn).
TaskDateStart Oppgavens startdato. Format: «18.06.2010 08:00:00»
TaskDateStop Oppgavens sluttdato. Format: «18.06.2010 08:00:00»
TaskReminderDate Oppgavens påminnelse tidspunkt. Format: «18.06.2010 08:00:00»
TaskLocation Oppgave plassering
TaskType Avtale eller Oppgave (1 = Oppgave, 3 = Avtale)

Importen av oppgaver importerer oppgaver som kan knyttes mot kunder, kontakter og/eller ansatte. For å knytte opp mot ansatte, så finnes ansattid til de ulike ansatte under CRM – Kundeoppfølging – søk opp den ansatte – fanen Ansattinnstillinger og feltet som heter «Ansatt id».