Importfelter

Importfelt for prisliste

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Ved bruk av desimaler i priser etc, skal kommategn brukes som desimalskille.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Prisliste
Importnavn Forklaring
PriceListId Id på prisliste.Obligatorisk. Denne finner du under modulen Administrasjon-Innstillinger-Økonomi-Produkt og Prisliste.
ProductId Produktets id.ProductId eller ProductNo er obligatorisk
ProductNo Produktnummer kan brukes istedet for ProductId.
PriceOut Utpris
ProductName Alternativt produktnavn(maks 150 tegn). Ved bruk av denne vil du overstyre vanlig produktnavn når produktet vises i ordremodulen.
ProductDescShort Alternativt kort beskrivelse(maks 500 tegn).
ProductDescLong Alternativt lang beskrivelse(maks 4000 tegn).

Prisliste-importen oppdaterer prislister til produkter. Selve prislistene legges opp under Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Produkt – Prisliste, og prisene som importeres legges inn på produktkortene på Prisliste-fanen.

Når man skal opprette en ny ordre, så kan man i ordren velge hvilken prisliste man ønsker å benytte på Fakturainformasjon-fanen i ordren.

På steg 2/5 i importen kan du velge om du vil oppdatere eksisterende prisliste eller ikke. Velger man nei her, så benyttes importen kun til å legge inn nye prislister.