Importfelter

Importfelt for prosjekt

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Prosjekt
Importfelt Forklaring
ProjectId Prosjektnummer. Default er neste ledige.
ProjectName Prosjektnavn. Obligatorisk felt.
ProjectStart Startdato for prosjektet. Default er dagens dato.
ProjectEnd Sluttdato for prosjektet.
ProjectStatus Prosjektstatus. Setter prosjektstatus basert på status-id.
ProjectSubStatus Understatus. Setter understatus basert på statusid eller navn.
ProjectType Prosjekttype. Setter prosjekttype basert på statusid eller navn.
ProjectNote Notat.
ProjectManager Prosjektleder (ansatt-id eller navn). Dersom det ikke ligger noe i filen vil den som kjører importen bli satt som prosjektleder.
ProjectCustomer Kundenummer. Importen støtter ikke flere kunder mot et prosjekt, så Multikunde vil ikke være avkrysset.
ProjectWorkType Arbeidstype (id eller navn).
ProjectApproveHours Godkjenn timer (0 er nei, 1 er ja). Default er 0.
ProjectTimeRegType Registrer timer på Arbeidstyper(1) eller Oppgaver(2). Default er 1.
ProjectOverrideWorkType Tillatt overstyring av arbeidstype (0 er ikke avkrysset, 1 er avkrysset) Default er 0.
CopyProjectPlanFrom Prosjektnummeret på prosjektet man ønsker å kopiere prosjektplanen fra.
ProjectOwnerAsOurRef er et bit felt. =   1 eller 0,
ProjectNameDisplay:

1, "1", "prosjektnavn", gjør at verdien blir satt til 1 (Prosjektnavn).


2, "2","Kundenavn - prosjektnavn", gjør at verdien blir satt til 2 (Kundenavn - prosjektnavn).


3, "3","prosjektnavn - kundenavn" gjør at verdien blir satt til 3 (Prosjektnavn - kundenavn).
Alt annet gjør at verdien blir satt til 1  (Prosjektnavn).