Importfelter

Importfelt for Repeterende fakturaer

Dette er import for gammel repeterende faktura modul som senere kan konverteres til den nye Abonnementsfaktura modulen. Har du allerede lagt inn Abonnementsfakturaer fungerer det ikke lenger å importere.

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Import av repeterende faktura
Importnavn Forklaring
Felt som hører til ordrehodet:
RepeatingOrderId(PÅKREVD) Id på ordren. Skiller de forskjellige repeterende fakturaene, og samler ordrelinjene som hører til en ordre
RepeatingCustomerId Kundenr i 24SevenOffice
RepeatingPaymentTime Betalingstid - antall dager fra fakturadato til forfallsdato
RepeatingRef Vår referanses ansattid i 24SevenOffice
RepeatingCurrencyId Valutaid - som finnes i 24SevenOffice
RepeatingTypeOfSale Type salg - typegruppeid som ligger i 24SevenOffice
RepeatingDepartment Avdelingsnr i 24SevenOffice
RepeatingProject Prosjektnr i 24SevenOffice
RepeatingCustomerRef Kundens referanse - navnet på kundens referanse
RepeatingInvoiceText Fakturatekst
RepeatingInvoiceTitle Fakturatittel
DeliveryName Leveringsnavn
DeliveryAddress Leveringsadresse
DeliveryZipcode Leverings postkode
DeliveryZiparea Leverings poststed
DeliveryCity Leveringsby
DeliveryState Leveringsstat
DeliveryCountry Leveringsland
DeliveryPhone Leverings telefon
DeliveryAlternative Leveransevilkår
Felt som hører til ordrelinjene:
RepeatingProductId Produktets produktid i 24SevenOffice
RepeatingProductNo Produktnr - dersom ikke ProductId eller ProductNo fylles ut vil et nytt produkt opprettes på bakgrunn av Name og Price
RepeatingQuantity(PÅKREVD) Antall av dette produktet i denne ordren
RepeatingName(PÅKREVD) Produkt navn
RepeatingDiscount Rabatt
RepeatingPrice Pris for 1 stk av dette produktet eksl mva
RepeatingPriceIsSolid Kan være 0 eller 1. Dersom det er satt til 1 vil ikke prisen endres selv om produktets pris endres i systemet
RepeatingDate Neste dato den repeterende fakturaen skal genereres. Format: dag.mnd.år(31.01.2008)
RepeatingFactor Hvor ofte en ordre skal genereres kombinert med verdiene for RepeatingFrequency.
RepeatingFrequency Dersom denne settes til 2(=måned) og RepeatingFactor settes til 2 vil ordren bli generert hver andre måned. Se oversikt nedenfor for de forskjellige alternativene. *Se forklaring under for mer informasjon om hva som kan benyttes i dette feltet.
RepeatingCartOrder Rekkefølge på produktene i ordren dersom denne innholder flere produktlinjer.
RepeatingTypegroupId Type salg - typegruppeid som ligger i 24SevenOffice

 

*RepeatingFrequency:
1. Ukentlig
2. Måndelig
3. Kvartal
4. Halvår
5. År
6. Daglig

Det er sifferne 1-6 som skal benyttes i kolonnen i .csv-filen som skal importeres, ikke "Ukentlig" osv.

Eks: Dersom RepeatingFrequency settes til 6 (daglig) og RepeatingFactor er 20, vil en repeterende faktura bli generert hver 20. dag.

 

TypegroupId:
Definerer hva slags type salg det er (dette er ider som brukes i 24SevenOffice). Dersom dette ikke spesifiseres vil denne bli satt Kreditt salg, som føres mot konto "3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig". Kontakt support om det er ønskelig å benytte andre typegrupper.