Importfelter

Importfelt for salgsmuligheter

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Salgsmuligheter
Importnavn Forklaring
SalesOpportunityAmount Beløp
SalesOpportunityAmount2 Beløp 2
SalesOpportunityCampaignId Kampanje ID som salgsmuligheten skal knyttes mot
SalesOpportunityCreatedBy Opprettet av. Bruk enten ansattnavn eller ansattid.
SalesOpportunityCreatedDate Opprettet dato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy)
SalesOpportunityDeliveryDate Leveringsdato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy)
SalesOpportunityCloseDate Planlagt lukket dato (den som kan settes selv). Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy)
SalesOpportunityClosedDate Faktisk lukket dato. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy)
SalesOpportunityCustomerId Kundenummer som salgsmuligheten skal knyttes mot
SalesOpportunityDescription Beskrivelse/notat på salgsmuligheten.
SalesOpportunityOwner Navn på ansatt som skal stå som Eier av salgsmuligheten. Format = Ola Normann (fornavn etternavn.) Ansatt ID kan også benyttes. Denne finner man på kontakten i CRM. Legg til AnsattID i forhåndsvisningen på kontaktkortet.
SalesOpportunityProbability Tall for prosent sannsynlighet.
SalesOpportunityProjectId Prosjekt ID for å knytte salgsmuligheten til Prosjekt
SalesOpportunityRejectionId Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter
SalesOpportunitySourceId Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter
SalesOpportunityStartDate Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy)
SalesOpportunityStatusId Åpen=1, Lukket – vunnet=2, Lukket – tapt=3.
SalesOpportunityStepId Denne finner man under Adminstrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter
SalesOpportunityTitle Tittel på salgsmuligheten
SalesOpportunityTypeId Denne finner man under Administrasjon – Innstillinger – CRM og Salgsmulighter