Importfelter

Importfelter for oppdatering av varelager

Når man velger å importere produkter får man et valg i forhold til om man ønsker å oppdatere eksisterende produkter. Huk av for JA dersom dette er ønskelig. Som standard er det huket av for NEI.

Videre må man velge hva man skal matche produktene opp mot. Som standard er det huket av for Produktnummer, men man kan også velge å matche på Leverandørens varenr.

Under finner du en oversikt over den produktinformasjonen som er mulig å oppdatere..

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Husk at prisfelt må importeres uten bokstaver og valutategn.

Produkter 
Importnavn Forklaring
ProductBatchNo Batchnummer
ProductStatus Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0
ProductCategory Produktkategori ID som produktet skal ligge i
ProductCode Definerer leverandørens varekode
ProductDescLong Utfyllende beskrivelse av produktet
ProductDescShort Kort beskrivelse av produktet
ProductEAN  EAN Nummer
ProductEAN2  EAN Nummer(2)
ProductName Produktnavn
ProductNo Varenr
ProductCost Indirekte kostnad
ProductPrice Definerer utpris
ProductPrice2 Definerer utpris 2
ProductPriceIn Definerer innpris
ProductSupplierPrice Leverandørens pris
ProductStockInfluence Bestemmer om produktet skal lagerstyres, 1 dersom det lagerstyres, 0 eller tomt dersom det ikke lagerstyres. OBS funker ikke for oppdatering av produkter!
ProductStockLocation Lagerplassering
ProductStockMin Minste antall på lager
ProductStockQty Lagerbeholdningen
ProductStockReorderQty Bestillingsforslag når man når minste antall på lager
ProductWeight Vekten på produktet i Kg
ProductSupplierCode Leverandørens varenummer
ProductSupplierCurrencyId Valuta ID på produktet(ID finner du ved å gå til modulen Økonomi-Regnskap og Valuta)
ProductSupplierId Leverandørens ID nummer(for å linke leverandør mot produktet)
ProductSupplierName Leverandørens produktnavn
CalculateInpriceFromSupplierPrice Hvis verdien er 1 vil importen beregne innprisen på bakgrunn av leverandørens pris SupplierPrice, ellers vil innpris ProductPriceIn brukes (dersom innpris ligger i importfilen)

ProductPriceWeb 

Produktpris på webshop
ProductAverageStockPrice Gjennomsnittlig produktpris
ProductLastPrice Siste produktpris
ProductPriceGroup Produktprisgruppe
ProductWebShowCat Vis kategori på webshop
ProductWebShow Vis på webshop
ProductStockLocation Lagerplassering

 

Følgende felt oppdateres ikke
Importnavn Forklaring
ProductNo Produktnummer
ProductSupplierName Leverandørens produktnavn
ProductSupplierId Leverandørens kundenummer (leverandøren som legges til under Kategorier & grupper i produktvinduet)
ProductPriceAutoCalc Autokalkulering av utpris1
ProductPrice2AutoCalc Autokalkulering av utpris2
ProductPriceCashAutoCalc Autokalkulering av kontantpris
ProductPriceWebAutoCalc Autokalkulering av Tilbud, web pris
ProductStockInfluence Lagerstyring av produkter
ProductPriceProfitMargin Prosentsats for autokalkulering av dekningsbidrag